Het belang van cultuur voor senioren - Symposium Zin-tuigen in Atlas Theater Emmen

dinsdag 5 december 2017

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Steeds meer onderzoeken, organisaties en overheden onderschrijven het belang van cultuurdeelname op latere leeftijd. Het deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur bevordert de gezondheid en draagt bij aan het welzijn van ouderen. Om dit belang te benadrukken vindt in Atlas Theater Emmen op 14 december het symposium Zin-tuigen plaats voor partijen die dagelijks met senioren werken, de culturele sector en de ouderen zelf.

De vergrijzing neemt toe in Nederland. Over 20 jaar is het percentage 65 plussers in Nederland 26%. In Noord-Nederland hebben de meeste gemeenten dat percentage met 60-plussers al bereikt. Om deze groep senioren tot op latere leeftijd actief te houden, vereenzaming tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven, staat de samenleving voor de uitdaging om de cultuurparticipatie onder ouderen te stimuleren.

Cultuurwethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen: “Wanneer je actief aan cultuur meedoet worden de zintuigen geprikkeld. Zelf vertellen, luisteren, zien, voelen, ruiken… en dat meemaken met anderen, draagt bij aan het welbevinden van mensen. Je doet mee en je hoort er bij! Daarmee wordt je gezondheid positief beïnvloed. Beter een culturele pil dan een recept van de huisarts.”

Veel mensen denken bij cultuurparticipatie vooral aan jongeren. Onterecht. Met hun levens- en werkervaring hebben senioren de cultuursector heel wat te bieden. De cultuursector moet daar de komende jaren op inspelen. Samenwerking met zorg en welzijn is essentieel om alle ouderen te bereiken.

Tijdens het Symposium Zin-tuigen wordt de meerwaarde van cultuur belicht, kansen geschetst en inspiratie geboden. Zintuigen worden geprikkeld en er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Voor het symposium van 14 december kunnen belangstellenden zich nog aanmelden. Dit kan via de website van Kunst & Cultuur; www.kunstencultuur.nl

Het Symposium Zin-tuigen is een initiatief van We the North/ART66, Emmen/Age Friendly Cultural City en Anders Oud 2030 (HANNN en Zorg Innovatie Forum).