Hersenz ervaren? Kom naar de open sessies in juni of september!

woensdag 17 mei 2017

  • Zorg Innovatie Forum

Hersenaandoeningen kennen een grote verscheidenheid en komen op iedere leeftijd voor. Jaarlijks lopen zo’n 140.000 mensen hersenletsel op, van wie er 40.000 forse blijvende beperkingen eraan overhouden. In totaal zijn er zo'n 650.000 Nederlanders die beperkingen ervaren als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. Hersenletsel krijg je niet alleen. Ook voor hen verandert er veel. Ze hebben opeens te maken met iemand die door het hersenletsel minder kan. Als we de naasten meenemen, krijgt vrijwel iedereen in zijn leven ooit wel eens met een hersenaandoening te maken.

Breuk in de levenslijn
Het belangrijkste kenmerk van hersenletsel is de zogenaamde ‘breuk in de levenslijn’. Mensen ervaren hun leven vaak als in tweeën gedeeld: een leven vóór en een leven na het hersenletsel. Hierin verschilt de doelgroep van mensen met een aangeboren beperkingen; mensen met hersenletsel krijgen te maken met verwerkingsproblematiek en moeten hun leven opnieuw en anders vormgeven.

Voor wie is Hersenz?
Sommige mensen met hersenletsel hebben voldoende aan eerstelijns zorg of aan revalidatiebehandeling. Zij kunnen hun leven daarna weer oppakken. Dit geldt niet voor iedereen. Soms vallen mensen met hersenletsel na de revalidatiebehandeling in een gat. Weer thuis wordt pas goed duidelijk wat de gevolgen van het letsel zijn. Soms gaan geleerde vaardigheden weer verloren. Soms is er meer tijd nodig om het geleerde thuis toe te passen. Of er ontstaan problemen in de partnerrelatie of het gezin. Voor deze cliënten is er Hersenz.

“Ervaren is heel anders dan er een verhaal over horen”: Kom naar de open sessies!
Wilt u Hersenz zelf ervaren of deelnemers ontmoeten? Kom naar één van de open sessies in juni of september ’17 in Groningen, Friesland of Drenthe. Tijdens een Hersenz open sessie komen mensen met niet-aangeboren hersenletsel, hun familie, behandelaren en verwijzers komen bij elkaar om te ervaren wat het behandelprogramma Hersenz inhoudt en kan betekenen. “Ervaren is heel anders dan er een verhaal over horen”, aldus hoofdbehandelaar Martine.  
 

Wat eerdere bezoekers over de open sessies zeggen:
Mirjam, kwam tijdens de open sessie tot inzicht dat haar snel boos worden te maken kan hebben met de manier waarop ze haar energie verdeelt. Daar wil ze graag aan werken.  Maar ook het ontmoeten van anderen is voor Mirjam belangrijk: “Ik wil mijn ervaringen, maar ook mijn onmacht, emoties en vragen kunnen delen. Zodat we van elkaar kunnen leren.”

Anne werkt bij een GGZ-instelling en vond het een positieve bijeenkomst: “Ik heb nu een beter beeld van hoe een specifieke Hersenz sessie en de behandeling als geheel eruit kan zien. Daardoor weet ik beter wanneer ik iemand kan doorverwijzen. En de openheid van iedereen in de groep was heel bijzonder en leerzaam.”

Meer weten of aanmelden?
Ga naar www.noorderbrug.nl/opensessies voor meer informatie of om u aan te melden voor één van de open sessies. Heeft u een collega die ook graag een open sessie zou willen bijwonen? Hij of zij kan zich ook aanmelden bovenstaande link.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum