Hanzehogeschool Groningen krijgt masteropleiding Healthy Ageing Professional

dinsdag 8 september 2015

  • Zorg Innovatie Forum

De Hanzehogeschool Groningen mag met ingang van het studiejaar 2016-2017 de hbo-masteropleiding ‘Healthy Ageing Professional’ als bekostigde opleiding in voltijd en deeltijd in Groningen verzorgen (onder voorbehoud van een positieve accreditatie). Dit heeft het Ministerie van OCW onlangs aan de hogeschool laten weten. 

De masteropleiding wordt ingebed in het Centre of Expertise Healthy Ageing van de hogeschool, waarin onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van Healthy Ageing worden verbonden (www.hanze.nl/healthyageing).

De masteropleiding Healthy Ageing Professional leidt Healthy Ageing Professionals op die een actieve voortrekkersrol gaan spelen in de transitie van een zorgstelsel dat sterk gericht is op de behandeling van ziekten en oplossing van problemen naar een systeem dat gericht is op de promotie van gezondheid en participatie.

De masteropleiding is bedoeld voor afgestudeerden van bacheloropleidingen op het gebied van sport, welzijn of gezondheidszorg en wordt aangeboden in voltijd (duur: 1 jaar) voor studenten die rechtstreeks vanuit de bachelor doorstromen, en in deeltijd (duur: 2 jaar) voor professionals met werkervaring.

De Healthy Ageing Professional is een specialist met generalistische blik waarbij gezondheid en participatie centraal staan. Hij/zij ontwikkelt en implementeert in samenwerking met andere professionals innovatieve producten, diensten, en interventies met als doel de samenleving te ondersteunen en te versterken in gezondheidsbevordering, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Met deze masteropleiding wil de Hanzehogeschool Groningen bekwame en betrokken professionals op het gebied van sport, welzijn of gezondheidszorg opleiden die een voortrekkersrol kunnen realiseren in hun beroepspraktijk. 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum