HANNN sluit zich aan bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid

woensdag 23 november 2016

  • HANNN

HANNN was één van de twaalf nieuwe partijen die zich op 22 november aansloten bij de pledge die de Alliantie gezondheid en geletterdheid tekende voor Alles is gezondheid… De pledge werd ondertekend tijdens de bijeenkomst 3 x G: Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en de Alliantie gezondheid en geletterdheid in Den Haag.

De nieuwe partners zijn: GGD Gelderland Zuid, Goedkoop Gezonde Voeding, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Huis voor Beweging, Kans voor de Veenkoloniën, Staatsbosbeheer, Stichting expertisecentrum Oefenen.nl, Stichting Piezo, Weten&Eten, Toptaal, Universiteit Maastricht en Wester & Van Doorn.

Een bijdrage leveren aan ‘Voel je goed!, een integrale aanpak op het gebied van overgewicht en gezondheidsvaardigheden. Medewerkers opleiden om laaggeletterdheid te  signaleren en mensen door te verwijzen naar passende taalscholing. Partijen bij elkaar brengen om nieuwe producten, diensten en concepten te ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de aanpak van laaggeletterdheid. Zomaar een greep uit de beloften van de twaalf partijen die zich aansloten bij de pledge die de Alliantie gezondheid en geletterdheid voor Alles is gezondheid… tekende.

Aandacht voor Laaggeletterdheid is nodig

 Mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie hebben in veel gevallen een slechtere gezondheid dan geletterde mensen. Ze maken vaker gebruik van zorg, ze hebben minder kennis over gezondheid en meer moeite met therapietrouw en zelfzorg. Ook hebben zij een grotere kans om eerder te sterven. Er is voor laaggeletterden veel winst te behalen. Taalscholing maakt niet alleen taalvaardiger, maar ook gelukkiger, zelfredzamer, actiever en laaggeletterden voelen zich na het volgen van scholing zowel fysiek als psychisch gezonder.

Over de Alliantie gezondheid en geletterdheid

Alle partners van de Alliantie gezondheid en geletterdheid beloven zich actief in te zetten om laaggeletterheid in Nederland terug te dringen. De Alliantie gezondheid en geletterdheid is een initiatief van Alles is gezondheid… en Stichting Lezen en Schrijven.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network