Gezond en actief ouder worden in een achterstandswijk

donderdag 31 maart 2016

Ook ouderen in achterstandswijken kunnen gemotiveerd worden om meer te bewegen en gezonder te leven, maar fittere ouderen geven hun leven niet direct een hoger cijfer. Om de kwaliteit van leven van deze groep ouderen te verbeteren is ook aandacht nodig voor bijvoorbeeld psychosociale factoren. Dat constateert bewegingswetenschapper Annemiek Bielderman in een uniek onderzoek onder ouderen in Groningse achterstandswijken (wijken met een lage sociaaleconomische status). Ouderen in een achterstandswijk mogen dan niet altijd weten hoe ze adequaat moeten omgaan met gezondheidsproblemen, dat belet hun niet om een optimistische kijk op het leven te hebben en tevreden te zijn met wat ze nog wél kunnen.

We worden met zijn allen steeds ouder, en sociaaleconomische verschillen worden groter. Zowel veroudering, onvoldoende bewegen, als een lage sociaaleconomische status hebben een negatieve impact op de gezondheid, maar zijn inactieve ouderen in een achterstandswijk te motiveren om meer te gaan bewegen? Om inzicht te krijgen in hoe ouderen omgaan met veroudering, hield Bielderman interviews met twintig oudere inwoners van Groningse wijken met een lage sociaaleconomische status. In nauwe samenwerking met de wijkvereniging organiseerde ze verder één jaar lang wekelijkse beweeglessen in groepsverband plus meerdere zesweekse cursussen ‘leefstijl’ over omgang met eenzaamheid, somberheid en fysieke activiteit. De beweeglessen werden gegeven door professionals.

Het onderzoek, waaraan in totaal 198 ouderen deelnamen, laat zien dat een dergelijk project kan helpen om de kwaliteit van leven te behouden en om de fysieke gezondheid (gemeten in uithoudingsvermogen en beenkracht) te verbeteren. Na een jaar waren de deelnemers fitter en sterker dan een even grote controlegroep die geen beweegprogramma volgde. Verder illustreert het onderzoeksproject dat ook ouderen in achterstandswijken vanuit de wijk geactiveerd kunnen worden om meer te bewegen en gezonder te leven. Publiciteit rondom achterstandswijken is vaak negatief. De resultaten van dit onderzoek geven een positiever beeld: ook in achterstandswijken wonen betrokken inwoners en kunnen projecten slagen.

Annemiek Bielderman (1987) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de Hanzehogeschool Groningen en in het kader van Onderzoeksinstituut SHARE. Het onderzoek werd betaald door het Nationaal Programma Ouderenzorg van  ZonMW.

Lees hier meer over het onderzoek en proefschrift Active Ageing and Quality of Life: Community-dwelling older adults in deprived neighbourhoods.