‘Geef gek, dwars of afwijkend onderzoek meer kans’

donderdag 13 augustus 2015

  • HANNN

Eduard Klasen over de eigen wijsheid van wetenschappers.

In een onlangs verschenen artikel in Mediator, een digitale uitgave van ZonMw, gaat huidig HANNN Raad van Toezicht lid Eduard Klasen in op de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Deze impact, of de evaluatie daarvan, krijgt nu nog vaak onvoldoende aandacht, maar onder een groep jonge onderzoekers wordt dit wel belangrijk gevonden.

Aanleiding van het gesprek is de onlangs verschenen interviewbundel 'Dwarsdenken en doordouwen' waarin 18 gezondheidsonderzoekers vertellen over hun werk en hun visie op het wetenschappelijk bestel. Het zijn wetenschappers die de moed hebben eigen keuzes te maken en ongewenste ontwikkelingen in de onderzoekswereld hardop te benoemen. Tezamen pleiten zij voor meer creativiteit en vooral onconventioneel denken in de wetenschap. Behalve serieus en goed moet wetenschap ook origineel, gedurfd en vernieuwend zijn.

Klasen hoopt dan ook dat zoveel mogelijk beleidsmakers, bestuurders en senior-onderzoekers deze publicatie onder ogen krijgen. De gezamenlijke interviews vormen voor hem één grote oproep tot meer flexibiliteit, juist in deze tijd waarin wetenschappers gevangen zitten in een keurslijf van citatiescores, impactfactoren en strakke subsidievoorwaarden. ‘Ook de financiers van onderzoek moeten deze publicatie ter harte nemen. Ik vind dat er meer kansen moeten komen voor onderzoeksvoorstellen die gek, dwars of afwijkend zijn. Natuurlijk moet de balans niet doorslaan, maar ik ben het met de geïnterviewden eens dat de wijze van onderzoeksfinanciering vaak nog heel traditioneel is.’

De publicatie 'Dwarsdenken en doordouwen'  is te downloaden via deze link.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network