Friesland pakt laaggeletterdheid gericht aan

woensdag 7 juni 2017

  • HANNN

Door middel van de Digi - Taalhuizen speelt Friesland op een bijzondere manier in op Laaggeletterdheid.
HANNN sprak hierover met Joanne van Doremalen, manager bij De Bibliotheek Zuidoost Fryslân.

Wat is laaggeletterheid nu eigenlijk?

Bij laaggeletterdheid denken velen direct aan niet goed kunnen lezen en schrijven, maar het reikt verder dan dit.
Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel degelijk lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3.

Wat zijn de gevolgen in het dagelijks leven?
De gevolgen van laaggeletterdheid reiken veel verder dan het minder goed kunnen lezen en schrijven. Vanwege de nadruk op de zelfredzaamheid in de huidige maatschappij is het een vereiste om goed te kunnen lezen en schrijven. Wanneer je hierin niet goed mee komt, heeft dit direct gevolgen in het dagelijkse leven.
Neem nu bijvoorbeeld het kopen van een treinkaartje, hiervoor dien je in vlot tempo woorden en zinnen te begrijpen om de kaartautomaat te begrijpen en een treinkaartje aan te schadden. Lukt dit niet dan ben je niet in staat een geldig vervoersbewijs aan te schaffen. Of neem het telefoneren naar je bank waar een uitgebreid keuzemenu volgt, wanneer je taalvaardigheid beperkt is, dan kun je de informatie niet adequaat verwerken en kun je niet de juiste keuze maken.
Andere zaken welke moeite kosten:

  • Formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.).
  • Straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer.
  • Voorlezen aan (klein)kinderen.
  • Pinnen en digitaal betalen.
  • Werken met de computer, solliciteren.
  • Begrijpen van informatie over gezondheid en zorg.

Ketenparters in Friesland slaan handen ineen
Sinds 2015 is in Friesland sprake van een provinciaal ontwikkelde ketenaanpak met als doel participatie door verbetering van de basisvaardigheden: de lees-schrijf-reken en digitale vaardigheden. Kernpartners in deze ketenaanpak zijn de diverse gemeentes, ROC- Friesland College, de bibliotheken met Digi-Taalhuizen, diverse welzijnsinstellingen, het Leer-werkloket en St. Lezen en Schrijven.

Digi- Taalhuizen

Omdat dit probleem zover strekt wordt er in Friesland samen gewerkt met ROC Friesland en is een vooruitstrevend programma opgezet middels de Digi-Taalhuizen in De Bibliotheken.

Hier kunnen laaggeletterden en digibeten beter leren lezen, schrijven en rekenen. Of met de computer te werken. Dit kan alleen of juist met begeleiding. Rustige oefenplekken met een PC en landelijke oefenprogramma’s, makkelijke boeken, elkaar ontmoeten, een formulier invullen, je kinderen voorlezen, etc.

Bij vrijwel alle bibliotheken zit een Digi - Taalhuis en er zijn vrijwilligers aanwezig die alle tijd en aandacht hebben. Deze vrijwilligers zijn deskundig getraind en worden begeleid door een ROC-docent.

Meer informatie over de Digi - Taalhuizen en over de precieze aanpak leest u op de website.  

 

 

 

cid:image002.png@01CBB321.7E8C07B0

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network