Evaluatie Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

dinsdag 9 mei 2017

  • AndersOud 2030

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is geëvalueerd. Het programma startte in 2008 met de opdracht van het Ministerie van VWS aan ZonMw om met een NPO de zorg en ondersteuning voor ouderen in een kwetsbare positie te verbeteren. In de eindfase van het NPO zijn verschillende interne en externe evaluaties uitgevoerd.

Opbrengsten

Door het NPO is veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen en is het onderzoek in de ouderenzorg op de kaart gezet. Bovendien zijn onderzoekers met ouderen(vertegenwoordigers) en zorgprofessionals gaan samenwerken. Verspreid over het land zijn meer dan 650 veldpartijen en organisaties in 8 regionale netwerken verenigd. Een van de belangrijkste successen van het NPO is dat ouderen(vertegenwoordigers), zowel in de netwerken als in de organisatie van het NPO, actief zijn gaan participeren. Bij de 218 projecten zijn zo’n 43.000 ouderen betrokken geweest. Het boekje 'Groeien in ouder worden' geeft een mooi beeld van deze opbrengsten en de ontdekkingstocht van het NPO.

'Groeien in ouder worden'

Betty Meyboom, voorzitter Nationaal Programma Ouderenzorg: "Ouderenparticipatie is een onmisbare schakel gebleken voor het verbeteren van de ouderenzorg. Dat heeft de ervaring binnen het NPO duidelijk laten zien. Ook voor de toekomst is dat een belangrijke les."

BeterOud
De projecten hebben veel informatie en producten opgeleverd in de vorm van interventies en handleidingen die toegankelijk zijn via de website www.beteroud.nl.  Voor nader onderzoek is een unieke database (TOPICS-MDS) beschikbaar waarin de onderzoeksgegevens van 43.000 ouderen en 9.000 mantelzorgers zijn opgenomen. 

Het vervolg
In afstemming met het ministerie van VWS gaat ZonMw tot medio 2018 door met de activiteiten van NPO om de resultaten goed te kunnen borgen. Deze activiteiten zijn:

  • doorontwikkeling van het platform en consortium BeterOud samen met een gemotiveerde groep ambassadeurs;
  • borging op ouderenparticipatie;
  • verbinding van regionale en landelijke activiteiten;
  • inzetten op een integrale maatschappelijke beweging die de beleving van ouderdom als een nieuwe levensfase met mogelijkheden, uitdagingen en tegenslagen benadrukt;
  • uitbouwen van kennisinfrastructuur in de langdurige zorg door o.a. het Programma Langdurige Zorg (PLZ) in oprichting.

De evaluatierapporten zijn via deze link te downloaden.

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030