Europese Commissie: Noord-Nederland buitencategorie Healthy Ageing-regio’s

woensdag 18 september 2019

  • HANNN


De Europese Commissie reikt op 25 september in het Deense Aarhus het Certificate of Excellence uit aan Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN).
Het is een erkenning voor de jarenlange samenwerking tussen Noordelijke kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan meer gezonde jaren voor de inwoners in onze regio. 

Van de 77 Europese regio’s die zichzelf bij de Europese Commissie hebben voorgedragen als voorbeeldregio op het terrein van gezond en actief ouder worden, ontvangen slechts 6 regio’s dit certificaat: Zuid Denemarken, Baskenland, Andalusië, Catalonië, Schotland en Noord-Nederland. 

“…in recognition of their outstanding work in driving regional innovation in active and healthy ageing, improving the quality of life of the ageing population, making health and social care delivery more sustainable and stimulating economic growth and competitiveness.” Aldus het oordeel van de Europese Commissie. 

Europese regio’s worden sinds 2013 uitgenodigd om samenwerkingsverbanden te starten die ervoor zorgen mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, zorg toegankelijk blijft, mensen grip houden op de eigen gezondheid en dat deze oplossingen ook bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling.
Noord-Nederland heeft zo’n samenwerkingsverband al sinds 2009 in de vorm van HANNN en behaalde in voorgaande ronden (2013 en 2016) ook de hoogste score als Europese voorbeeldregio. Dit jaar is het huiswerk van Noord-Nederland achtereenvolgens beoordeeld door drie andere regio’s, een panel van experts en de Europese Commissie. 
 

Het blijft het thema van het heden en de toekomst

Daan Bultje

“Het blijft iedere keer weer een spannend proces omdat de lat steeds hoger komt te liggen. Maar omdat de samenwerking in onze regio zo breed is, dreig je soms te vergeten hoe uniek dat eigenlijk is. Ook als je dat vergelijkt met andere regio’s. Van ROC’s tot RUG en UMCG, van Seker & Sûn tot Health Hub Roden, van bouwbedrijven tot bedrijfskantines, overal in Noord-Nederland wordt gewerkt aan meer gezonde jaren,” constateert HANNN-directeur Daan Bultje. “En het blijft het thema van het heden en de toekomst. Leefbaarheid van de dorpen, toegankelijkheid van eigen gezondheidsinformatie, betere samenwerking tussen formele en informele zorg, het zijn allemaal thema’s waar nog ontzettend veel te doen is in de komende jaren.” 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network