Espria presenteert levendige wijk tijdens Building the Future of Health

maandag 20 juni 2016

  • HANNN

Levendige wijk tijdens Building the Future of Health

Op vrijdag 3 juni heeft Espria samen met zorgbedrijven een ‘levend(ig)e wijk’ ingericht tijdens het congres Building the Future of Health. Een ‘virtuele’ wijk waarin de burger centraal staat, de regie heeft en op basis van zijn behoefte, de ondersteuning kiest die past bij zijn vraag. Dit werd verbeeld met een ruimte die is ingericht als ‘de wijk’ waarin te zien was op welke manier de zorgbedrijven ondersteuning bieden en samenwerken met de burger en andere partijen op het gebied van zorg, welzijn, wonen en technologie.
 

Naast 4 workshops op het gebied van vraaggericht werken en leefplezier, de rol van de wijkverpleegkundige in de wijk en integrale samenwerking, konden bezoekers in de Leven(dig)e wijk kennismaken met de Leefplezier App, het werken vanuit welbevinden, plezierig wonen vanuit het Thuis bij concept, de samenwerking in Samen Oud, de ontwikkeling naar een Blue Zone in Emmerhout, de samenwerking in De Blokken in Emmen, het Wonen Plus concept, vraaggericht werken in de gehandicaptenzorg en een aantal eHealth toepassingen in de praktijk.

 

Zorggroep Meander, Evean, Icare, De Trans, GGZ Drenthe, ZCN en de Ledenvereniging waren aanwezig om te vertellen over de ontwikkelingen. Espria faciliteert en ondersteunt hen hierin.​Heeft u het programma gemist en wilt u meer informatie over de activiteiten van Espria? Neem contact met ons op!
Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network