Eerste netwerkdag van NPOII - regio Noord

donderdag 19 februari 2015

  • AndersOud 2030

Tijdens deze druk bezochte en geanimeerde bijeenkomst, geleid door wethouder Sjoerd Tolsma van de gemeente Súdwest Fryslân, heeft Sophia de Rooij, opvolgster van Joris Slaets en sinds 1 augustus 2014 hoogleraar ouderengeriatrie van het UMCG, uiteengezet wat de focus zal zijn van de nieuwe programmaperiode.

Hoogleraar Marian Verkerk hield een betoog over ‘aandachtigheid’ en responsiviteit in de ouderenzorg en wat dat vraagt van de rol van de zorgprofessional. Karin Kalverboer lichtte toe dat de huidige opzet van het NPO (II) voortborduurt op de door het ZIF uitgevoerde inventarisatie over wensen van NPO netwerkpartners. Mirjam Valk koppelde de eerste bevinding van drie regiotafels terug, Andries Kroeze lichtte het netwerk ouderenzorg SPONN toe en Anjo Geluk voorzitter van denktank 60+ ging in op de actieve rol en betrokkenheid van de ouderen in het programma.

Tussen de presentaties door is een live stemronde gehouden (met eigen smartphone) om de aanwezigen te vragen hoe zij tegen de huidige opzet en plannen van het NPO kijken. Een ruime meerderheid is positief.

Het gaat in deze doorstart van NPO II om implementatie van succesvolle projecten rondom effectieve ouderenzorg die in Noord Nederland of elders in het land zijn ontwikkeld. Als concrete voorbeelden zijn vijf projecten nader toegelicht: SamenOud (integrale ouderenzorg), Transmurale Zorgbrug, Vitaliteitswijzer, Even Buurten en Levensles. De stem en betrokkenheid van de oudere burger zal in de voorbereiding en uitwerking leidend zijn. Ouderen hebben zich daartoe verenigd in het netwerk SPONN; daarnaast zijn ouderen vanuit de Denktank 60+ actief betrokken.

Het NPO-netwerk Noord-Nederland richt zich op de vier noordelijke provincies. In elk van de provincies worden regiotafels belegd, waarin thema's met inhoudelijke trekkers worden bepaald. Het ZIF en HANNN dragen zorg voor de organisatorische ondersteuning en onderhouden contacten met subsidieverstrekkers als ZonMw en de andere NPO netwerken in het land.

Participeren in het NPO-netwerk en aan de regionale tafels vereist commitment, zowel qua tijdsinzet maar ook financieel t.b.v. de organisatiekosten. De komende week worden besturen van zorgorganisaties, netwerkorganisaties, gemeenten, kennisinstellingen en welzijnsorganisaties via een separaat verzoek uitgenodigd om lid te worden van het NPO-netwerk en de regiotafels. Participatie aan deze NPO-regiotafels is voorbehouden aan netwerkleden. Het NPO-lidmaatschap geldt alleen voor organisaties die niet al deelnemen aan het HANNN- of ZIF-netwerk, want voor hen is dat lidmaatschap inclusief het NPO-lidmaatschap.

In het voorjaar wordt in elk van de vier provincies een regiotafel georganiseerd. Naast de keuze voor thema's ontsluiten we ook subsidieprogramma's en ondersteunen we bij de eerste screening. Voor een additionele bijdrage bieden we ondersteuning bij het schrijven van aanvragen, waarvoor we over een pool van ervaren subsidieschrijvers beschikken. Het ZIF houdt een subsidiekalender bij die via de nieuwsbrief en website gedeeld zal worden.

De eerstvolgende regiotafels staan gepland op de volgende data:
Overijssel 4 maart 2015
Friesland 17 maart 2015
Drenthe 26 mei 2015
Groningen 9 juni 2015

Tijdens de NPO-netwerkdag werden we gevisiteerd door de NPO-programmacommissie onder voorzitterschap van professor dr. Betty Meyboom. In het nagesprek met hen gaven ze aan zeer onder de indruk te zijn van de voortgang die er de afgelopen jaren is gemaakt in regio Noord-Nederland rond de uitvoering van NPO-programma en noemden daarnaast de positieve sfeer die er heerste tijdens deze eerste noordelijke netwerkdag.

Laten we er mooi nieuw NPO jaar van maken!
Sophia de Rooij, Daan Bultje, Mirjam Valk, Karin Kalverboer

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030