Derde partnermeeting project EDEN!

vrijdag 3 januari 2020

  • HANNN


In december was alweer de derde partnermeeting van het EDEN-project (Embracing DEmeNtia). Dit keer waren alle projectpartners te gast bij onze Deense partner: South Denmark European Office (SDEO) in Brussel. Wat volgde waren weer een aantal inspirerende dagen vol discussie en ideeën!

De behoefteanalyse is inmiddels afgerond met de nodige inzichten als resultaat. Een aantal punten (wensen en verwachtingen) kwamen sterk naar voren zoals:
- Erkenning voor de rol van de mantelzorger en hun persoonlijke behoeften.
- Meer algehele kennis en informatie over dementie als aandoening maar ook informatie over ondersteuningsmogelijkheden.
- Meer hulp en begrip vanuit de directe omgeving maar ook in de ruimere omgeving (maatschappij).
- Betere samenwerking en kennisdeling tussen alle betrokken partijen en de (leef)omgeving.
- Omgaan met veranderingen van de persoon met dementie (persoonlijkheid en gedrag, verandering in relatie).
- Maak gebruik van de persoonlijke ervaringen en achtergrondinformatie van de persoon die leeft met dementie en zijn/haar verzorger.
  Ga in gesprek en vraag, neem hier de tijd voor.
- De ideale zorgsituatie verschilt per individu. Geen massabenadering maar een persoonlijke, individuele benadering.

Bovenstaande punten nemen we mee bij de ontwikkeling van de volgende projectonderdelen: het leer- en informatiemateriaal en het community collaboration concept. Hiermee willen we kennis en informatie delen over dementie en hoe een mantelzorger (en andere naaste) op de beste manier zorg kan verlenen zonder zichzelf uit het oog te verliezen.
Tevens geven we de nodige inspiratie, informatie, handvatten en tips om onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren. Uiteindelijk komt alles samen op een Embracing DEmeNtia online platform die voor iedereen vrij toegankelijk is.

Een (leef)omgeving creëren waarbij de kwaliteit van leven en sociale inclusie voor de personen die leven met dementie hoog is, er waardering, erkenning en samenwerking is voor en tussen alle partijen die zorgdragen en ondersteunen en vooral blijven kijken naar de persoon achter de dementie zodat zij zolang mogelijk actief mee kunnen doen in de maatschappij, daar streeft project EDEN naar!

In het najaar van 2020 hopen we een eerste opzet van het leer- en informatiemateriaal en het community collaboration concept gereed te hebben. Deze willen we dan natuurlijk voorleggen aan de doelgroepen voor feedback en om bepaalde onderdelen te testen. Wilt u hierbij aanwezig zijn en meedenken over de verdere ontwikkeling? Stuur dan een mail naar allette.snijder@hannn.eu 

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network