De Baak organiseert compact MBA voor Life Cooperative

maandag 9 januari 2017

  • Life Cooperative

De start van de Baak's MBA Compact training

In januari 2017 gaan twaalf man uit acht verschillende bedrijven uit de Life Cooperative gezamenlijk een Compact MBA training volgen. De training wordt verzorgd door instituut de Baak, die voor deze groep speciaal naar Groningen komt. Door deze aanpak hoeven de bedrijven niet naar het westen van het land te reizen. Daarnaast biedt de training een goede basis voor de bedrijven om elkaar beter te leren kennen en beter zicht te krijgen op potentiële regionale partners. Door gezamenlijke inkoop willen de leden kostenbesparingen realiseren.

 

Doelstelling

Het doel van de training is het opbouwen van een meer samenhangend totaalbeeld van de eigen organisatie vanuit de afzonderlijke vakgebieden. Daarnaast ook het ontwikkelen van een meer organisatiebrede managementbenadering. Het persoonlijk ontwikkelingsperspectief van de deelnemer binnen de organisatie kan hierdoor ook verder worden aangescherpt en verduidelijkt.

Werkwijze

Om een samenhangend totaalbeeld te kunnen opbouwen van de eigen organisatie, of een relevant onderdeel daarvan, wordt geprobeerd om voor de eigen organisatie een overkoepelend businessmodel/toegevoegde waardemodel/verdienmodel te ontwikkelen. In het model kunnen de afzonderlijk te behandelen vakgebieden hun plaats krijgen. 

Het opbouwen van een samenhangend totaalbeeld van de organisatie en het uitbreiden van jouw inhoudelijke expertise

Business coaching

Business coaching is een onderdeel van dit programma. Tijdens het programma wordt de strategische vraag van de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Hierdoor wordt de inhoudelijke expertise van de deelnemers uitgebreid. In een individueel gesprek van ongeveer een uur, wordt gekeken naar mogelijke (persoonlijke) dilemma’s bij de implementatie van de strategische vraag. Bij aanvang van het gesprek wordt de deelnemer gevraagd aan te geven waar hij het over wil hebben. De deelnemer neemt dus zelf de verantwoordelijkheid voor het doel en de inhoud van het gesprek. Samen met de business coach wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden; in de organisatie of bij de individu zelf.

 

Deelnemende leden

Aandachtsgebieden

Life Cooperative