De Raad van Ouderen adviseert de minister van VWS, Hugo de Jonge

woensdag 10 juli 2019

  • AndersOud 2030

De Raad van Ouderen bestaat uit in totaal 20 personen die een breed netwerk van regionale en landelijke ouderenorganisaties vertegenwoordigen. De RvO is autonoom, agendeert actuele thema’s rondom ouderen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van VWS.

Er zijn nu drie door de Minister gevraagde adviezen uitgebracht; een zeer verkorte versie:

1. De waarde van ouder worden - OUDER WORDEN IS EEN VOLWAARDIGE FASE IN HET LEVEN
Op dit moment worden mensen steeds ouder. In de derde fase van 60 tot 90 jaar wordt het werken minder totdat het helemaal stopt. Ook in deze fase staat de ontwikkeling van mensen niet stil. Een zestiger verschilt enorm van een zeventiger of tachtiger.
Dit is niet alleen afhankelijk van de periode waarin je bent opgegroeid (er zijn meerdere generaties ouderen) als wel het proces van ouder worden. Ouderdom is geen statische periode. Ouderen kunnen veel nieuwe dingen leren, nieuwe hobby’s ontwikkelen, nieuwe relaties aangaan en geestelijk verder groeien. Een volwaardige fase in het leven vraagt een volwaardige plaats in de samenleving waarin ouderen kunnen emanciperen, participeren en integreren. Herwaardering van ouderen is eigenlijk een herwaardering van het leven door de tijd heen. Het idealiseren van jeugd en jong blijven met het accent op gezondheid en vitaliteit veronderstelt het beheersbaar houden van het verouderingsproces en belemmert aandacht voor de negatieve oncontroleerbare en zelfs tragische kanten van het ouder worden. En daarmee laat het onvoldoende ruimte voor het aanvaarden van en leren omgaan met deze kant van het ouder worden.
Verouderingsprocessen horen gewoon bij het leven en het beeld dat in reclames wordt geschetst van ouderen die jong willen blijven, werkt contraproductief. Ieder fase heeft zijn schoonheid.

2. Verpleeghuiszorg; Keuzevrijheid verpleeghuis
De RvO maakt zich grote zorgen over de beperkte keuzemogelijkheden die  ouderen ervaren bij de overstap van thuis wonen naar een verpleeghuis. De Raad constateert dat bijna niemand ervaart te kunnen kiezen. Maar dat men genoegen moet nemen met wat beschikbaar is. Nu stellen mensen de indicatie voor een verpleeghuis echter vaak uit, terwijl dit helpt bij een tijdige voorbereiding. De overheid kan tijdige voorbereiding ondersteunen door de nadelige financiële gevolgen voor de zorg thuis met een verpleeghuisindicatie weg te nemen. Ouderen zelf kunnen dit doen door eerder na te denken over een toekomstige verhuizing naar een verpleeghuis. Daarvoor is bekendheid en tijdige beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning van groot belang. Het advies van de Raad van Ouderen is om naast informatie over kwaliteit en stabiliteit van een verpleeghuis met name de ‘zachte’ kenmerken meer aandacht te geven bij de informatieverstrekking: geborgenheid, autonomie, diversiteit, zingeving, aandacht voor levensvragen en palliatieve zorg.

3. De voorbereiding op later: goed oud worden vraagt een brede maatschappelijke beweging 
Er is een brede maatschappelijke beweging nodig die leidt tot nadenken over ouder worden en je daarop voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook de nationale overheid, provinciale en lokale overheden hierbij een belangrijke rol spelen, evenals maatschappelijke organisaties, private partijen als pensioenfondsen, woningcorporaties en zorgverzekeraars en ouderenorganisaties. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een advies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Breed in de samenleving betekent voor de Raad dat het nadenken over de toekomst als het ware onderdeel vormt van onze sociaal-culturele omgeving en dat we het normaal vinden om zelf na te denken over wat we later willen, of om mensen hierover te bevragen en hierin verantwoordelijkheid te dragen.

Meer informatie: www.beteroud.nl en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/02/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-programma-langer-thuis 

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030