De Opstap - Huis voor herstel en respijt

donderdag 17 december 2015

  • Zorg Innovatie Forum

Eén en één is twee

Een inwoonster van Groningen had na een ziekenhuisopname behoefte aan een plek waar zij nog een tijdje verder kon herstellen voor zij weer naar huis kon. Zij stelde zich een kleinschalig opvanghuis voor, midden in de wijk. Na haar herstel heeft zij haar idee aan de gemeente Groningen voorgelegd. 
De gemeente en het Steunpunt Mantelzorg waren op zoek naar mogelijkheden voor respijt voor mantelzorgers en heeft deze vraag gekoppeld aan de wens voor een herstelhuis in de wijk. De gemeente zocht en vond bij Humanitas de samenwerking
om het idee voor een huis voor herstel en respijt ‘De Opstap’ te realiseren.

Meer informatie

Voor de folder met meer informatie over  De Opstap klikt u hier.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum