De 1-2-3-coöperatie: een social care enterprise; meer handen – meer werk en aandacht - meer zorg en welzijn

dinsdag 13 december 2016

  • Zorg Innovatie Forum

Doel van dit vernieuwende initiatief van het Zorg Innovatie Forum, NL Projecten en CAOP is om de inzet van laaggeschoolden in zorg en welzijn (weer) mogelijk te maken in zowel een intramurale omgeving, als ook in ondersteuning die kwetsbare mensen vragen in en rondom de thuissituatie. Het project is een combinatie van zorg- en onderwijsinnovatie.

Met dit initiatief spelen we in op de ontwikkeling rond ‘hbo-isering’ in zorg & welzijn wat ertoe leidt dat er steeds minder plaats is voor lager geschoolden bij zorg- en welzijnsinstellingen. De afgelopen periode zijn veel medewerkers op niveau 2 (en deels ook 3) ontslagen. Ervaren zorgmedewerkers die nu thuis zitten met een uitkering of als zzp’er beginnen aan een sociaal onzeker bestaan. Hoger geschoolden verrichten steeds vaker werkzaamheden die eerst door lager opgeleide medewerkers werden gedaan. Zorg wordt daardoor onnodig duurder en leidt ook tot verschraling, want minder mensen moeten meer doen. De werkloosheid onder lager geschoolden neemt toe. Het gaat om een grote groep medewerkers, met hart voor de zorg en veel ervaringskennis, We willen met dit initiatief voorkomen dat ze blijvend aan de kant komen te staan. Ook omdat we zowel intramuraal als voor mensen thuis mogelijkheden voor hen zien. Dat vereist anders kijken, denken, durven en doen. 
We starten klein en kiezen in eerste instantie voor uitwerking in een 'social enterprise' (sociale onderneming). Om zo flexibel de werkwijze in de praktijk te kunnen ontwikkelen en bij te stellen. Want zorg vraagt steeds meer om maatwerkoplossingen, die we tezamen met kwetsbare burgers, lokale zorgaanbieders, gemeenten en de zorgverzekeraar(s) zullen ontwikkelen.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum