Centre of Expertise Healthy Ageing Hanzehogeschool Groningen zorgt voor 18 nieuwe innovatiewerkplaatsen in 2018

woensdag 6 februari 2019

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

Het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen heeft zich afgelopen jaar met name gericht op twee speerpunten: Gezondheid & Technologie en Gezonde Omgeving. Dit heeft in totaal 18 nieuwe innovatiewerkplaatsen opgeleverd, waarin 120 partnerorganisaties niet alleen actief deelnemen, maar ook een financiële bijdrage leveren van 2,3 miljoen euro.
De innovatiewerkplaatsen dragen allemaal op hun eigen wijze bij aan de (Noordelijke) samenleving door verbeteringen en vernieuwingen op gezondheidsgebied. 

Unieke samenwerking

In de innovatiewerkplaatsen wordt door hogescholen, universiteiten, mbo, zorg- en welzijnsinstellingen, overheden en bedrijven gewerkt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Hierbij zijn ook veel studenten betrokken, samen met docenten en onderzoekers. 

Voorbeelden: 
Blue Zone Appingedam: 'Hoe kunnen we inwoners en organisaties van Appingedam bereiken en ondersteunen bij hun initiatieven om gezond ouder te worden?'
Cycling Lab stimuleert het gebruik van de fiets voor inwoners van Noord-Nederland door samenwerking met hogescholen, provincies, gemeenten en bedrijven.
Voeding en allergie: oplossingen voor het groeiende probleem van voedselallergie samen met onderzoekers en bedrijven.
Adaptief bewegen: gebruik van serious games om kinderen meer te laten bewegen.

Daarnaast zijn er grote projecten gaande rondom de kwetsbaarheid van ouderen in nauwe samenwerking met NHL/Stenden en ZuidOostZorg.