Centre of Expertise Healthy Ageing als landelijk voorbeeld

woensdag 2 december 2015

  • Zorg Innovatie Forum

Het Centre of Expertise Healthy Ageing wordt gezien als landelijk voorbeeld van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid in het Zorgpact.

Het Zorgpact is een samenwerkingsverband tussen zorg, overheid en onderwijs en wil  vernieuwende en succesvolle initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid in de schijnwerpers zetten. Het Centre of Expertise Healthy Ageing in Groningen is een van de zeven voorlopers. Net als bij de andere initiatieven in de kopgroep staat het opleiden van goede zorgprofessionals nu en in de toekomst centraal. De zeven koplopers hopen anderen te inspireren tot nieuwe of hechtere samenwerking.
 

Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA)

De Hanzehogeschool Groningen is trekker en penvoerder van het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA), een netwerkorganisatie die nu bijna drie jaar actief is en 150 samenwerkingspartners telt: kennisinstellingen (4 noordelijke hogescholen, UMCG, RUG en 5 ROC’s), 45 zorg- en welzijnsinstellingen, 50 bedrijven en provincies.

In 25 innovatiewerkplaatsen werken genoemde partners samen aan duurzame innovaties in zorg en welzijn, door een combinatie van praktijkgericht onderzoek, onderwijsvernieuwing, invoering van vernieuwing in de beroepspraktijk en business development.
 

Innovatiewerkplaats GGZ Friesland

Een voorbeeld is de innovatiewerkplaats (IWP) van GGZ Friesland, die zich richt op ambulantisering: de GGZ in Nederland moet 30% van de bedden afstoten, een deel van de huidige bewoners moet de maatschappij weer in, zelfstandig of begeleid wonen in de wijk. Een lector doet samen met het UMCG praktijkgericht onderzoek naar scenario’s,  er zijn onderwijsprogramma’s ontwikkeld voor medewerkers en ook voor bewoners, en modulen voor hbo-opleidingen; er wordt hier multidisciplinair samengewerkt met gemeenten en bedrijven.
 

Ontwikkelingen

Binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing worden door de innovatiewerkplaatsen op diverse gebieden van Healthy Ageing innovaties ontwikkeld, zoals een scholingsprogramma voor professionals om patiënten met een psychische beperking te begeleiden naar zelfstandig wonen. Maar ook digitale hulpmiddelen zoals een app die een actieve leefstijl bevordert voor mensen met diabetes, gecombineerd met een toolkit voor professionals over hoe deze gebruikt kunnen worden.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum