Bouwstenen voor de Raadsverkiezingen van 2018

woensdag 8 maart 2017

  • Zorg Innovatie Forum

Na de raadsverkiezingen in 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Wij vinden het van belang dat dat beleid zo inclusief mogelijk is. De samenleving zo inrichten dat ook kwetsbare burgers, waaronder ouderen, kunnen meedoen en niet vooral als kostenpost worden beschouwd. Daartoe heeft NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) van UMC Utrecht een flyer geschreven: Verzilver uw gemeente, met daarbij Bouwstenen voor de raadsverkiezingen van 2018.

De flyer en bouwstenen bevatten aanbevelingen voor de thema's wonen, mobiliteit, meedoen en communicatie. Bedoeld om partijen te inspireren bij het opstellen van verkiezingsprogramma's. Wij hopen dat ook u de flyer en bijbehorende bouwstenen binnen uw organisatie kunt gebruiken. En vragen u deze te verspreiden via uw contacten en/of achterban, uw nieuwsbrief en de website.

Reacties en vragen zijn van harte welkom. U kunt deze ter attentie van Vivien van Geen sturen naar secretariaatnuzo@umcutrecht.nl of telefonisch via 088 75 68 122.

 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum