Bemoedigende resultaten SamenOud Oost-Groningen

dinsdag 20 december 2016

  • AndersOud 2030

SamenOud, het integrale zorgmodel voor 75-plussers in Oost-Groningen, heeft nu ook op de lange termijn zijn effectiviteit bewezen. Onderzoek onder ouderen die individuele begeleiding van een casemanager kregen, leverde bemoedigende resultaten op. Er werd een sterke afname van problemen gerelateerd aan gezondheid waargenomen, zowel in ernst als in aantal. De ervaren gezondheid en zelfredzaamheid van de ouderen namen toe en de complexiteit van de zorgbehoeften nam af. De totale zorgkosten voor ouderen bleven gelijk.

Resultaten
Al vanaf de start van SamenOud (2012) zijn resultaten bijgehouden. In het eerste jaar waren de reacties van deelnemende ouderen voornamelijk positief. Zij ervaarden een groei in zorgkwaliteit en gevoel van veiligheid en geborgenheid, terwijl de zorgkosten gelijk bleven. Recentelijk zijn de resultaten van de afgelopen drie jaren bekend geworden en ook deze lijken positief te zijn. Ouderen die individueel begeleid worden door een casemanager worden behoed voor escalatie van gezondheidsproblemen. Ze voelen zich hierdoor veiliger, worden beter geïnformeerd en houden zelf de regie.

Tegelijkertijd werd duidelijk dat de individuele begeleiding nog niet alle deelnemers aan SamenOud in voldoende mate bereikt. De zorgverleners binnen SamenOud ervaren vooral voordelen van de medische coördinatie door de huisarts in combinatie met het contact met de casemanager. Uit onderzoek blijkt dat de mate van realisatie van integrale zorg door de werkwijze van SamenOud de afgelopen jaren sterk is toegenomen, maar nog beter kan.

Vervolg
Ouderen, zorgverleners en bestuurders van de betrokken organisaties zijn het erover eens: we geloven in integrale ouderenzorg op basis van SamenOud en gaan verder met de doorontwikkeling van integrale zorg voor kwetsbare ouderen.

SamenOud
SamenOud is gestart in 2012 met zo’n 1500 ouderen in Stadskanaal, Veendam en Pekela. Doel is het verbeteren van welbevinden, gezondheid, zelfredzaamheid en eigen regie van thuiswonende ouderen. Deelnemers ontvangen jaarlijks een vragenlijst met vragen over zorgbehoeften en kwetsbaarheid. Op basis van hun antwoorden stelt het Ouderenzorgteam het risicoprofiel van deze ouderen vast. Ouderen met de risicoprofielen ‘Complexe zorgbehoeften’ en ‘Kwetsbaar’ komen in aanmerking voor individuele begeleiding door de casemanagers. De casemanager en oudere evalueren regelmatig samen de situatie en de wenselijkheid van de individuele begeleiding. Het vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen staan daarbij voorop.

Voor het volledige artikel kunt u hier terecht.

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030