Activiteiten IC-Health project zijn gestart!

donderdag 16 november 2017

  • HANNN

Het hebben van digitale gezondheidsvaardigheden betekent dat iemand op een goede manier online informatie over gezondheidskwesties kan zoeken en begrijpen. Met informatie die ze zelf online vinden en begrijpen, kunnen ze gezonde beslissingen maken, aan preventie doen en een gezondere leefstijl aanhouden wat resulteert in een betere gezondheid.
In de huidige, digitale, maatschappij blijkt echter dat veel mensen niet de benodigde digitale vaardigheden hebben en daar wil
IC-Health verandering in brengen! 

Het IC-Health project richt zich op het verbeteren van digitale gezondheidsvaardig-heden in Europa door het ontwerpen, testen en valideren van een serie open, online cursussen (MOOCs: Massive Open Online Courses). MOOCs zijn grootschalige, online cursussen. Deze zijn gratis, makkelijk toegankelijk en er is geen voorkennis nodig.

Om deze cursussen samen te stellen, te testen en te verfijnen worden mensen uit verschillende bevolkingsgroepen samengebracht om in co-creatie een op maat ontwikkelde cursus te creëren. Om de wensen, ideeën en meningen van de doelgroep 'ouderen' te kunnen verzamelen met betrekking tot de competenties Vinden, Begrijpen en Beoordelen, was HANNN onlangs aanwezig bij een bijeenkomst van het ouderen platform Drenthe en Denktank 60+.
 

Korte samenvatting en resultaten bijeenkomst

Om de online cursus (MOOC) verder in te vullen, is het van belang hiervoor een onderwerp te kiezen die de meeste ouderen aanspreekt. Het onderwerp moet interessant en aanspreekbaar zijn zodat men gemotiveerd wordt om de cursus te voltooien.

Er zijn natuurlijk veel interessante onderwerpen voor de 60+ doelgroep zoals o.a. preventie, voedselintolerantie, overgewicht en (sociale) eenzaamheid maar voor deze online cursus is gekozen voor orthopedie. Orthopedie omvat alle aandoeningen die uitgaan van het lichamelijke steun- en bewegingsapparaat dus de botten, de gewrichten, de spieren en pezen. Dit is van toepassing op veel van de huidige en toekomstige ouderen en het merendeel van deze doelgroep krijgt hier op een bepaald moment in het leven wel mee te maken. Vervolgens gingen we dieper in op de competenties: Vinden, Begrijpen en Beoordelen in relatie tot dit onderwerp en de realisatie van de online cursus (MOOC).

 

Een aantal van de besproken punten en onderwerpen:

  • De website van een ziekenhuis wordt genoemd als bron om betrouwbare informatie te vinden. Ook op de pagina’s van huisartsen en zorginstellingen worden als betrouwbaar gezien. Wat zijn nog meer betrouwbare bronnen?
  • Om de juiste informatie te kunnen vinden, is het ook van belang om na te denken over de zoekwoorden. Zowel de zoekterm als de formulering van vragen hebben een grote invloed op het zoekresultaat. Hoe kunnen we deze zoektermen verbeteren?
  • Om de informatie begrijpelijk te presenteren in de cursus, moet een eenvoudige en toegankelijke tekst worden gebruikt in een taal die  is aangepast aan de doelgroep. Maak vooral gebruik van afbeeldingen, tabellen en video's maar doe dit wel op een herkenbare wijze die past bij de doelgroep (niet te kinderachtig!). 
  • Gebruik niet te veel medische en technische termen (en leg ze in ieder geval duidelijk uit).
  • Het zou helpen als er een duidelijke optie op de webpagina is om de informatie af te drukken of op te slaan als een document. Veel ouderen vinden het lastig om belangrijke informatie op een digitaal scherm te lezen en te begrijpen. Het is fijn om de informatie af te drukken en gewoon op papier te kunnen lezen. Zijn er meer soortgelijke wensen?
  • Het beoordelen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van online informatie is erg belangrijk. Wie is de auteur? Is het een correcte bron? Wie is de aanbieder van de website?
  • Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van informatie van farmaceutische bedrijven omdat deze vaak productgerelateerd zijn. In hoeverre is dit correcte informatie?
  • Om informatie kritisch te kunnen beoordelen zou het helpen als er een soort kwaliteitskeurmerk op de pagina en/of website staat vermeld. Een keurmerk dat aangeeft dat de informatie juist is en wordt ondersteund door ziekenhuizen of andere erkende medische organisaties. Hoe kunnen we dit realiseren?
  • De uiteindelijke cursus moet opties bieden voor ouderen met een visuele beperking (auditieve optie en aanpassen lettergrootte).

Om verder met elkaar te communiceren en om verdere feedback te geven over de MOOC structuur en inhoud kunt u deelnemen aan ons online platform! Door uw ideeën, ervaringen en kennis met elkaar te delen, kan ieder van u deel uitmaken van het proces en zo de online cursus te helpen ontwerpen.

Meepraten?

Wilt u meepraten en uw ideeën, ervaringen en kennis met anderen delen om zo deel uit te maken van het proces en de online cursus helpen ontwikkelen?
Maak dan uw eigen (gratis) account aan op de registratiepagina van het IC-Health online platform

Een korte handleiding met de belangrijkst stappen leest u in dit PDF document. Meer over het platform en de specifieke kenmerken ziet u in de uitgebreide Gebruikersrichtlijnen (PDF)

Meer informatie over het project en de betrokken partners kunt u lezen op de website www.ichealth.eu  en in het nieuwsbericht van ScanBalt.

Lees ook de informatieleaflet over het project (pdf).

Heeft u vragen? Neem dan vooral contact op met allette.snijder@hannn.eu 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network