Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland van start

vrijdag 18 december 2015

  • Zorg Innovatie Forum

AWTJF in het kort

ZonMw heeft op 15 juli 2015 de aanvraag voor de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) gehonoreerd. De werkplaats start per 1 december met als doel de transformatie van de jeugdzorg in Friesland tot een succes te maken. Cliënten staan centraal en professionals, beleidsmakers, jeugdigen en hun gezinnen gaan met elkaar in dialoog om op een systematische en structurele manier van elkaar te leren.

In het samenwerkingsverband werken jeugdigen en hun opvoeders samen met praktijkorganisaties, gemeenten, onderzoek- en onderwijsinstituten. Gezamenlijk bouwen we een regionale kennisinfrastructuur op waarin bestaande kennis gedeeld en verspreid wordt en nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Door het delen van inzichten en samen leren, streven we de samenwerking tussen partners rondom en met cliënt te verbeteren en zodoende bij te dragen aan betere kwaliteit van zorg in de regio.

Projecten
In het eerste (langer lopende) project willen we cliënten en alle relevante partners bij elkaar brengen rond dialoogtafels, geïnspireerd op een beproefde auditmethodiek uit perinatale zorg. We zullen in verschillende Friese gemeenten dialoogtafels op 2 niveaus opzetten: casus-specifiek en casus-overstijgend. In de casus-specifieke dialoogtafels gaan ouders en jeugdigen samen met professionals die betrokken zijn bij hun casus het zorgtraject evalueren. Alle betrokkenen krijgen zo inzicht in de zorguitkomsten, de bepalende succesfactoren, de knelpunten in de zorg, dilemma’s, mogelijke oplossingen en verbeteracties. Deze inzichten worden vervolgens besproken in casus-overstijgende dialoogtafels. We gaan kijken wat we kunnen leren uit verschillende casussen. De gezamenlijke factoren die bijdragen aan optimale en minder optimale zorg worden in kaart gebracht. De partners krijgen zo inzicht in wat werkt in de Friese jeugdzorg, de casus-overstijgende lessen en werkzame principes die hieruit getrokken kunnen worden.

Lees meer in de nieuwsbrief van AWTJF.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum