Jaarverslag '3 jaar Alles is Gezondheid...'

woensdag 17 mei 2017

  • HANNN

Wat is er in dit derde jaar Alles is gezondheid… allemaal gebeurd en wat is er samen met de partners bereikt? Het jaarverslag staat nu online!

Het is drie jaar geleden dat Alles is gezondheid… startte. Inmiddels telt het netwerk van Alles is gezondheid… meer dan 2.000 partners die zich inzetten voor een gezonder en vitaler Nederland met activiteiten in meer dan 300 pledges. Alles is gezondheid… is doorgegroeid en heeft een maatschappelijke beweging op gang kunnen brengen!

Het jaarverslag '3 jaar Alles is Gezondheid...' geeft een terugblik op het derde jaar Alles is gezondheid..., aan bod komen bijzondere initiatieven van partners, opgedane ervaringen tijdens de belevingsbezoeken en de regio-aanpak die met drie nieuwe netwerken verder vorm kreeg. Tevens worden de resultaten vermeld van de RIVM-monitor die een overzicht biedt van de resultaten op 30 indicatoren verdeeld over de verschillende settings (school, werk, wijk, zorg, gezondheidsbescherming) van het Nationaal Programma Preventie (NPP), waar Alles is gezondheid… onderdeel van uitmaakt.

Benieuwd? Lees hier het jaarverslag '3 jaar Alles is Gezondheid...' (pdf)

Regionetwerk HANNN
HANNN is de spil binnen het regionetwerk van Alles is Gezondheid… in Noord-Nederland. Als regiopartner zorgt HANNN voor verbinding van het landelijke met het regionale om een extra impuls te geven aan de beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.
Organisaties kunnen via HANNN een Alles is Gezondheid... pledge tekenen en inmiddels hebben al ruim 60 organisaties uit Noord-Nederland zich verbonden aan het programma. Wat is uw pledge?

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network