Wijkaanpak Gezonder Oud-Oost in Leeuwarden

dinsdag 3 september 2019

  • HANNN

Binnen ons Food & Health programma werken we aan bijzondere projecten. Zo zijn we bijvoorbeeld actief in de gezonde wijkaanpak in Leeuwarden Oud-Oost. HANNN is hier al een tijdje bij betrokken, de hoogste tijd om iets meer te vertellen over dit bijzondere project.

Sinds november 2018 is HANNN actief bij de wijkaanpak “Gezonder Oud-Oost” in Leeuwarden. We doen dit in samenwerking met de gemeente Leeuwarden, Campus Fryslân, en Netwerkcentrum Oud-Oost. Met deze aanpak zetten we ons in voor het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van deze wijk. We doen dit samen met organisaties die hier al actief zijn. Het netwerkcentrum Oud-Oost is de hub van waaruit we samen met wijkbewoners en professionals activiteiten op poten zetten die bijdragen aan een gezonde wijk.

HANNN speelt hierin een faciliterende rol. We praten met wijkbewoners en luisteren naar wat er allemaal speelt. We ondersteunen initiatieven van en voor bewoners in de wijk en kijken met plaatselijke ondernemers, maatschappelijke organisaties, de zorgverzekeraar en gemeente hoe zij kunnen bijdragen. Ook zorgen we dat er meer bekendheid komt over deze initiatieven, bij zowel bewoners als professionals. Campus Fryslan monitort de initiatieven zodat we kunnen leren wat goed werkt en waarom.

De komende tijd zetten we een aantal concrete activiteiten op die bijdragen aan een gezonde wijk. Een voorbeeld is de eetbare stad: In samenwerking met verschillende stadstuinen in Leeuwarden, landbouwers en andere lokale voedselinitiatieven gaan we aan de slag met het samenbrengen en opzetten van activiteiten rondom lokale gezonde voeding. Een ander idee wat we momenteel verkennen is om buurtcirkels op te zetten in de wijk. Groepjes van 8 tot 10 bewoners gaan dan, samen met een leefstijlcoach, aan de slag met bijvoorbeeld het aanleren van gezonde eetgewoontes. We hopen met deze aanpak veel mensen te kunnen ondersteunen om een gezondere leefstijl te ontwikkelen. De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) die sinds dit jaar wordt aangeboden vanuit het basispakket kan hierbij ondersteunen. Lees hier meer over de GLI.

Meer weten over de wijkaanpak in Leeuwarden Oud-Oost of andere Food & Health projecten? Neem contact op met nick.cramer@hannn.eu 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network