Publicatie bijlage DVHN

Friday 27 May 2016

  • Life Cooperative

Een mooie publicatie in de bijlage van de Dagblad van het Noorden, waarin Ton Vries het concept van de coöperatie toelicht. 

CLUSTERING VAN TALENT

Ton de Vries is directeur van Syncom BV, als specialist in het bereiden van chemische verbindingen voor medisch onderzoek een van de toonaangevende bedrijven op de  Zernike Campus in Groningen. Hij geeft daarnaast mede leiding aan een verband van MKB‐bedrijven die samenwerken op het gebied van Life Sciences en Medische Technologie.

Het 'conglomeraat' kwam tot stand door een krachtenbundeling van zo’n 20 bedrijven uit het noorden van Nederland: gezamenlijk hebben deze MKB‐bedrijven meer dan duizend werknemers en een omzet van circa 250 miljoen euro. Ze richtten de 'Life Cooperative' op, waarmee men gezamenlijk wil bijdragen aan het markeren van de hotspot 'Noord‐Nederland' op de wereldwijde kaart. De leden vergroten hun slagkracht en efficiency en weten tegelijkertijd de kosten te verlagen.

,,Door samen op te trekken kan een centraal P&O‐beleid worden gevoerd, kunnen we centraal inkopen en genereren we gezamenlijk business. Het collectief spant zich in om Life Sciences in Noord Nederland een hogere mindset te bezorgen. We leggen de lat hoog en willen binnen nu en pak 'm beet een jaar of drie tot zo'n 30 leden groeien (en wellicht zo'n 1500 hoogwaardige arbeidsplaatsen)’’, vertelt Vries.

,,Kennis delen betekent vaak ook kennis en kunde versterken en de overtuiging hebben, dat je samen verder komt dan alleen. Door onze krachtenbundeling worden we serieuzer genomen in de bedrijfstak omdat we beter zichtbaar zijn in de markt. Life Cooperative werd opgericht onder de naam Healthy Ageing Business Coöperatief.''

HIGH POTENTIALS
,,Het is niet zo dat alle deelnemende bedrijven gelijktijdig participeren in dezelfde activiteiten. Wie tijd en de behoefte heeft om zich te presenteren op een specifiek evenement kan zich centraal aanmelden. Alle bedrijven binnen de club komen tijdens zo'n evenement in beeld maar voor sommigen ligt er een rechtstreeks belang met het onderwerp. Zo presenteerden onlangs vier partners zich op de banenbeurs voor onze branche; het BCF (Bio, Chemie en Food) Career Event  in de RAI Amsterdam. Zij wilden graag in contact komen met  high potentials in de branche.’’

Sommige bedrijven uit het collectief werken concreet samen aan (deel)projecten. Zo richten vijf bedrijven zich, in nauwe samenwerking met UMCG en RUG, op het in kaart brengen en ontwikkelen van (nieuwe) biomarkers. Biomarkers spelen een belangrijke rol in de medische biologie. Het zijn een soort 'boodschapperstoffen' of sporen in bijv. bloed of in urine, die een indicatie geven van de kans op de ontwikkeling van bepaalde ziektes en het voorkómen daarvan. Zo kunnen ziektes al in een vroegtijdig stadium worden getackeld, kan snel worden voorspeld hoe de ziekte zich zal ontwikkelen en wat er effectief tegen gedaan kan worden.

Biomarkers kunnen ons dus vertellen wat er in het lichaam gebeurt. Of er bijvoorbeeld sprake is van een ontsteking, van diabetes of bijvoorbeeld kanker. Er wordt steeds meer in kaart gebracht en net als met het menselijk genoom zal er straks ook een routekaart beschikbaar zijn die leidt naar het verhelpen en voorkomen van bepaalde ziektes. Ziehier het motto dat tijdens de conferentie 'Building The Future of Health' de boventoon gaat voeren. Want preventie is misschien wel de beste remedie om op een leukere, comfortabeler manier gezond oud(er) te worden.

,,Door te clusteren kunnen we geleidelijk werken aan schaalvergroting en zal het aantal arbeidsplaatsen in onze sector behoorlijk toenemen’’,' zegt Vries. ,,De farmaceutische industrie is onze klant. Er is een vrij evenwichtige verdeling  tussen Europa en de Verenigde Staten. Dat proberen we geleidelijk uit te bouwen, waarmee we de kennis beter kunnen binden aan Noord‐Nederland. We spelen echt een rol van betekenis maar soms is het gemakkelijker om bijvoorbeeld Italianen of Polen aan ons te binden, dan om medewerkers uit het westen van Nederland naar Groningen te halen. Wat het toch is met de perceptie van de westerling, dat vraag ik me wel eens af, maar Groningen wordt daar nog altijd als 'ver weg' beschouwd. Misschien dat daar ook nog eens een stofje voor wordt ontwikkeld.''

Auteur: Pieter Mulderij 
Bron: AHA! bijlage Dagblad van het Noorden

Focus areas

Life Cooperative