Zingeving: wat is er nodig in de samenwerking tussen ouderen en professionals?

  • 13:30 uur
  • 17:00 uur
  • Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Eerder lieten we u weten dat NUZO, GENERO en BeterOud/Movisie gezamenlijk een subsidie van ZonMw ontvingen voor het project Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk. We nodigen u van harte uit op 15 januari a.s. voor een gezamenlijke bijeenkomst hierover in Woerden. Speciale aandacht krijgen thema’s die ouderen belangrijk vinden voor functioneren en kwaliteit van leven.

Thema voor deze bijeenkomst is: Zingeving: wat is er nodig in de samenwerking tussen ouderen en professionals?

Prof.dr. Joris Slaets zal dan een lezing geven waarin hij ingaat op het belang van leefplezier voor ouderen. En het samenwerken tussen ouderen en professionals om dit te realiseren. Dagvoorzitters zijn Annemiek Beukman, voorzitter GENERO en bestuurder Gezond op Zuid, Rotterdam en prof. dr. Marieke Schuurmans, trekker NUZO en hoogleraar Verplegingswetenschappen, UMC Utrecht en lector ouderenzorg Hogeschool Utrecht.

U doet tijdens deze bijeenkomst kennis op over twee instrumenten die toepasbaar zijn door ouderen én professionals. En doet inspiratie op door de inhoudelijke inbreng van de sprekers rond de instrumenten en over zingeving. We zullen hierover ook met elkaar in gesprek gaan waarbij ouderen/mantelzorgers én professionals aanwezig zijn zodat er inbreng is vanuit beide perspectieven.

De twee werkwijzen/instrumenten voor betere zorg en welzijn van ouderen zijn:

  • Is Alles Besproken?’ Klik hier voor de flyer (ontwikkeld door NUZO). Een handleiding voor ouderen en professionals. (ontwikkeld door NUZO).
  • Analysetool Wijkgericht Integraal Werken, www.integraalwerken.nl. Deze versie voor professionals is beschikbaar. ‘Prettig oud worden in eigen wijk’, een versie voor ouderen is in ontwikkeling (Hanna van Dijk/EUR, Els Hofman/Movisie).

Zie de bijlage voor meer informatie over het programma en aanmelden voor de bijeenkomst.