Week van reflectie & ethiek; Met hart & ziel voor goede zorg

  • Zorg Innovatie Forum

Deelnemers in het hele land zijn enthousiast bezig met de voorbereidingen voor de negende Week van reflectie & ethiek, die plaatsvindt van maandag 21 t/m vrijdag 25 november 2016. De kwaliteit van de zorg staat centraal tijdens de Week van reflectie, die in negen jaar is uitgegroeid tot een toonaangevend initiatief op het gebied van ethiek, reflectie, moreel beraad, zingeving, duurzaamheid en werkplezier. De Week van reflectie gaat op 21 november 2016 in het ministerie van VWS feestelijk van start met het congres ‘De mens centraal’. Dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal VWS, opent tijdens dit congres de Week van reflectie 2016.
 

Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, (zorg)opleidingen, cliënten- en patiëntenraden, gemeenten, Jeugdgezondheidszorg en andere betrokkenen werkt mee aan de landelijke Week van reflectie & ethiek. Deelnemers laten tijdens de Week van reflectie zien hoe binnen hun organisatie met hart & ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg, aan de hand van inspirerende activiteiten. Professionals gaan met elkaar in gesprek over goede zorg, en de vraag: hoe brengen we de menselijke maat terug in de zorg? Ervaringen met goede zorg worden met elkaar gedeeld. Deelnemers verbinden de activiteiten met thema’s die actueel zijn binnen de eigen organisatie. Een moment van reflectie in de hectiek van elke dag.

De week van de praktijk
Tijdens de Week van reflectie staat de praktijk van de zorg centraal. Deelnemers laten aan de hand van alle activiteiten zien met hoeveel inzet, betrokkenheid en plezier er iedere dag wordt gewerkt in de zorg en jeugdhulp. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te werken aan de Week van reflectie: verpleegkundigen; verzorgenden; professionals jeugdhulp & jeugdgezondheidszorg; artsen en specialisten; thuis- en kraamzorg; bestuurders en toezichthouders; Commissies Ethiek; cliënten- en patiëntenraden, VAR’s; docenten (zorg) opleidingen; gemeenten; fysiotherapeuten; apothekers; en andere geïnteresseerden. Bijdragen zijn welkom!

Activiteitenagenda
Laat zien wat er binnen uw organisatie tijdens de Week van reflectie wordt georganiseerd. Deelnemers kunnen activiteiten aanmelden voor de digitale Activiteitenagenda, die jaarlijks door ruim 280.000 geïnteresseerden wordt gelezen. Alle informatie over het aanmelden  van activiteiten is te vinden op www.weekvanreflectie.nl

Aanmelden activiteiten Week van reflectie 2016: info@weekvanreflectie.nl

Ruim 100 inspirerende activiteiten
Meedoen en op zoek naar inspiratie? In de Activiteitenagenda 2015 is een overzicht te vinden van ruim honderd inspirerende activiteiten die hebben plaatsgevonden tijdens de Week van reflectie in 2015: http://www.weekvanreflectie.nl/activiteiten05.html

Dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal VWS, opent Week van reflectie
De Week van reflectie 2016 wordt geopend door dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie VWS. De opening vindt plaats tijdens het Week van reflectie congres ‘De mens centraal’, dat op maandag 21 november 2016 plaatsvindt in het ministerie van VWS. Het congres is de feestelijke kick-off van de Week van reflectie 2016, met onder meer een unieke masterclass met topsprekers.

Resultaten Week van reflectie
De Week van reflectie is in negen jaar uitgegroeid tot een vernieuwend netwerk, dat zich elke dag inzet voor goede zorg. Het netwerk telt een groot aantal enthousiaste deelnemers/leden in het hele land. De basis van het netwerk wordt gevormd door de professionals in de zorg en jeugdhulp. Ook cliënten- en patiëntenraden, bestuurders, toezichthouders, docenten van (zorg)opleidingen, artsen, specialisten en andere betrokkenen maken deel uit van het netwerk. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de zorg en jeugdhulp, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, professionalisering, duurzaamheid en werkplezier. Deelname aan de Week van reflectie inspireert zorginstellingen en jeugdhulporganisaties tot structurele ruimte voor ethische reflectie en een geïntegreerd ethiekbeleid.

Initiatief en organisatie
De Week van reflectie is een breed samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, (zorg)opleidingen, Partners Week van reflectie, de regioambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. Initiatief & organisatie Week van reflectie: AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, ethiekexperts & founders Communicatie Company.

Praktische informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Week van reflectie, telefoon 088 626 65 29 of e-mail info@weekvanreflectie.nl
 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum