Symposium 'Samen werken aan samenwerken in de ouderenzorg'

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

10 jaar Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMCG

Het jubileumsymposium staat in het teken van samen werken aan samenwerking in de ouderenzorg, aansluitend bij de ontwikkelingen die wij de afgelopen 10 jaar in onze regio hebben gemaakt op gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. U wordt voorzien van diverse internationale, nationale en regionale achtergrondinformatie betreffende een aantal ‘samenwerkingszaken’.

Tijdens het symposium gaan we het o.a. hebben over de participatie van naasten en patiënten in de ziekenhuiszorg, serious gaming in zorgonderwijs en zorg, dementie bij het syndroom van Down, ouderenmishandeling, pathofysiologie van delier en advance care planning bij hartfalen.

Wij hebben onder meer twee internationale sprekers bereid gevonden om, nog even onder voorbehoud, hun keynote lectures te geven: Nicci Gerard, internationaal vermaard schrijfster en dochter van John [John’s campaign] uit de UK en professor Bruce Leff, initiator van het Hospital At Home zorgprogramma uit Baltimore, US.

Meer over het programma en hoe u zich kunt inschrijven, leest u hier.