VIER HANDEN OP ÉÉN BUIK ? ? ?

  • 15:00 uur
  • 17:00 uur
  • Zalencentrum De Balk in Zuidhorn
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Hierbij wordt u uitgenodigd vooreen feestelijke bijeenkomst op donderdag 7 juni a.s.

Dan slaan vier bekende belangenorganisaties in de provincie Groningen de handen ineen en vormen zij een nieuwe stichting.  Provinciaal GGz BelangenPlatform, VG Belangenplatform Groningen, Platform Groningen voor Iedereen (voorheen PCG) en Seniorenplatform Groningen i.o. (voorheen OSO) gaan samen verder als collectieve belangenbehartiger. Immers, samen sta je  sterker!

Op donderdag 7 juni van 15.00 – 17.00 uur, Zalencentrum De Balk in Zuidhorn presenteert de nieuwe stichting zich en zal de naam worden onthuld door gedeputeerde van de provincie Groningen, Eelco Eikenaar. De gedeputeerde heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij de collectieve belangenbehartigers en patiëntenkoepels een warm hart toe draagt. Heel passend dus  dat hij deze feestelijke onthulling voor zijn rekening neemt.

Zorgbelang Groningen zou echter geen echte belangenbehartiger zijn als er niet ook een inhoudelijk tintje aan de bijeenkomst zit waar het publiek actief bij betrokken wordt. Wat (en wie) dat precies is, houden we nog even geheim. We verklappen wel dat het leuk, interessant en inspirerend wordt!

U kunt zich vanaf nu opgeven voor de bijeenkomst via n.deroos@zorgbelang-groningen.nl

Bij een feestje is een volle zaal het leukste. Daarom aan u het verzoek de uitnodiging voor 7 juni door te sturen naar uw achterban(nen) en andere belangstellenden in uw netwerk. Alvast heel hartelijke dank daarvoor!

De uitnodiging kunt u hier als pdf downloaden.