Themabijeenkomst ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’

  • 14:00 uur
  • 17:00 uur
  • Zorgbelang Groningen
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun positie steeds verder versterkt. Met de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 2016 wordt het mogelijk dat ook patiënten en cliënten een vuist kunnen maken. Het klachtrecht is een belangrijk recht voor patiënten en cliënten en draagt eraan bij dat de kwaliteit van zorg verbetert.

Deze nieuwe wet beoogt de klachtbehandeling informeler en sneller te laten verlopen. Zo wordt onder meer de functie van onafhankelijke klachtenfunctionaris verplicht gesteld om klachten van patiënten en cliënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. De klachtencommissies, waar veel kritiek op is, zijn niet meer verplicht. Tijdens de bijeenkomst lopen we de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) op hoofdpunten door en daarnaast worden de verbeteringen ten opzichte van de huidige/oude situatie toegelicht. Er is uiteraard volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor wie
Iedereen die meer inzicht wil krijgen in de mogelijkheden van deze nieuwe wetgeving. 

Resultaat
Meer inzicht in de Wkkgz en de wijze waarop deze bijdraagt aan een sterkere positie van patiënten/cliënten in de zorg.

Praktisch & aanmelden
Datum: 12 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.45)
Locatie: Zorgbelang Groningen, Hoendiep 95
Maximum aantal deelnemers: 30

Aanmelden kan via deze link.