Regiotafel Groningen Anders Oud 2030 : Dementievriendelijk Groningen

 • 14:00 uur
 • 17:00 uur
 • Trefcentrum Bedum, de Almazaal (Prof. Mekelstraat 1-5 te Bedum)
 • HANNN
 • Zorg Innovatie Forum
 • AndersOud 2030

Thema: Dementievriendelijk Groningen 'Laat ze niet staan'

Komende decennia verdubbelt het aantal mensen met dementie naar ruim een half miljoen. Dit betekent dat straks in vrijwel iedere straat mensen met dementie wonen.

Hoe zorgen we ervoor dat deze mensen met dementie zo goed mogelijk blijven functioneren, met optimaal gebruik van hun eigen netwerk? Dat zij zo lang mogelijk actief blijven in het eigen verenigingsleven? Met zo nodig deskundige en professionele ondersteuning die niet teveel overneemt, maar betrokkenen in hun kracht zet? Wat voor rol kan en wil de gemeente hierbij spelen? Wie en wat is hiervoor nodig?

In Groningen zijn diverse gemeenten al actief aan het denken over dementievriendelijke omgeving en zijn er zelfs al daadwerkelijke stappen gezet. Wij brengen in kaart hoe deze dementievriendelijk wereld eruit ziet op dit moment, en hoe die er in de toekomst uit zou moeten zien.
We maken verbindingen tussen praktijk en onderwijs/onderzoek en betrekken hierbij vele partners vanuit zowel bestaande en nieuwe initiatieven in onze regio waaronder de ouderen zelf en professionals vanuit hun bepaalde expertise zoals lectoren van de Hanzehogeschool. 

We nodigen u graag uit voor deze regiotafel, welke tevens de startbijeenkomst is van dit initiatief. Door een financiële bijdrage van Alzheimer Nederland is het mogelijk om ook niet-leden van het ZIF, HANNN en het programma Anders Oud 2030 uit te nodigen. 

Meer informatie over samen dementievriendelijk en scholingen leest u op de website www.samendementievriendelijk.nl

Programma

 • Opening en toelichting Anders Oud 2030 - Mirjam Valk (ZIF)
 • Presentatie Alzheimer Nederland - Saskia de Jonge - ‘Samendementievriendelijk’
 • Presentatie Odensehuis - Marjolein Hoolsema - Dementievriendelijke wijk, aanpak met studenten
 • Presentatie Delfzijl -  Meindert Joostens (wethouder) - Dementievriendelijk Delfzijl
 • Presentatie Alzheimer Nederland, afdeling Groningen -  Eelke Wiersma - Duurzaam Dementievriendelijk in provincie Groningen
 • Uitwisseling initiatieven en maken van verbindingen

Aanmelden kan via een mail aan allette.snijder@hannn.eu

Graag zien we u op 3 oktober!