Symposium 'Staat van Friese Senioren'

  • 13:00 uur
  • 17:00 uur
  • NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

Fryslân vergrijst. Over vijftien jaar is naar verwachting één op de vier Friezen 65 jaar of ouder. De vergrijzing brengt een stijging van het aantal zorgvragen met zich mee. Tegelijkertijd verandert het zorgstelsel: er wordt een grotere zelfredzaamheid van mensen verwacht, met steun vanuit de eigen sociale omgeving.

Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven? Hoe kan hun omgeving hen daar zo goed mogelijk bij ondersteunen? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de woonomgeving, het voorzieningenniveau, (werkende) mantelzorgers, preventie? Tijdens deze bijeenkomst gaan inleiders vanuit diverse disciplines in op de uitdagingen en kansen de vergrijzing meebrengen in dit veranderende demografische- en zorglandschap.  

Doelgroep:
Gemeenten en andere overheden, zorginstellingen, welzijnswerk, opleidingsinstituten, senioren(organisaties), zorgverzekeraars, woningcorporaties, instellingen voor sport en gezondheid en andere geïnteresseerden.

Meer informatie vindt u hier.