Symposium: Senioren actief in de samenleving!

  • 10:30 uur
  • 16:00 uur
  • Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden
  • AndersOud 2030

Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) nodigt u uit voor het: Symposium Senioren actief in de samenleving!

Voor alle senioren, seniorenplatforms, ouderenbonden, raden van senioren, wmo-raden, adviesraden sociaal domein, ouderenorganisaties, gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders, politieke partijen, alle individuele belangstellende burgers, geïnteresseerde maatschappelijke organisaties.

De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) wil met dit symposium aandacht vragen voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol(laten) spelen in de Overijsselse samenleving.  

Programma:

10.00 uur  Ontvangst, inschrijven

10.30 uur Opening en inleiding door
                    Mevrouw ir. Secil Arda, voorzitter PROO
                   
Projecten voor senioren met de samenwerkingspartners

10.45 uur  Inleiding door
                    Mevrouw drs. Anjo Geluk, lid landelijke Raad van Ouderen,
                    
Overijsselse inbreng in het landelijk beleid

11.00 uur   Inleiding door 
                     De heer Laurens Rijpstra, Patiëntenfederatie Nederland

                    PGO, Persoonlijke Gezondheidsomgeving, hoe werkt dat?

11.30 uur   Inleiding door
                    Mevrouw Ingrid van Tuinen, Trendbureau Overijssel

                    De uitdagingen van Zilvereconomie in Overijssel

12.00 uur  Lunchpauze met broodjes             

13.00 uur   Middagsessie met workshops:

Workshop 1. Hoe willen senioren wonen?  O.l.v. Theo Morskate

Workshop 2. Ouder worden in eigen regie. O.l.v. Rik Goedman

Workshop 3. Senioren in actie! O.l.v. Sofie Struik

Workshop 4. Adviezen aan de Overijsselse politiek. O.l.v. André de Lizer

15.00 uur     Terugkoppeling workshops, afspraken en conclusies

16.00 uur     Einde bijeenkomst

Privé of namens uw organisatie, u bent van harte welkom.

Toegang: € 5,- p.p.
Aanmelden: bij penningmeester Theo Heesen, theesen@hotmail.com   tel.0627526992
Aanmelding is definitief als het bedrag binnen is  €5,- p.p. op de IBAN rekening NL74 RABO 0308984366 t.n.v. Stichting Participatieraad Ouderen Overijssel

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030