Symposium Professioneel samenwerken in de wijk

  • 12:30 uur
  • 18:00 uur
  • Windesheim, Campus 2-6 te Zwolle in gebouw C (hoofdgebouw) op de begane grond en de eerste etage (auditorium)
  • Zorg Innovatie Forum

Hoe denken mijn collega’s over de kwaliteit van onze samenwerking? Welke dilemma's komen wij tegen? Hoe kan ik de samenwerking in ons eigen team in de wijk monitoren en verbeteren? En hoe kan ik tot een betere samenwerking komen met mantelzorgers en vrijwilligers?

Herkent u bovenstaande vragen en wilt u in één middag antwoord hierop? Kom dan op dinsdag 8 november 2016 naar het symposium van het project Professioneel samenwerken in de wijk. U gaat naar huis met de nieuwste inzichten, tips en tools.

Programma

Tijdens deze middag vertellen partners van het project over best practices en gebruikte methodieken; ook vanuit het perspectief van mantelzorgers en vrijwilligers. Keynote-speaker is Han Noten, burgemeester van Dalfsen en voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein van de VNG.

Als deelnemer van het symposium gaat u bovendien naar huis met de digitale Samenwerkingsthermometer, een instrument waarmee u op efficiënte wijze de kwaliteit van samenwerking binnen een team kunt monitoren én kunt bijstellen. Ook kunt u er uw samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers mee evalueren en krijgt u inzichten op welke manier u die samenwerking kunt verbeteren.

Programmatijden

12.30 – 13.30 uur

Registratie en inspiratiemarkt

13.30 – 13.35 uur

Welkomstwoord Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie

13.35 – 14.05 uur

Presentatie Han Noten, burgemeester Dalfsen en voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein van de VNG

14.05 – 14.35 uur

Presentatie Monique Mensen met betrokken partners
Projectleider project Professioneel samenwerken in de wijk

14.35 – 15.00 uur

Pauze en inspiratiemarkt

15.00 – 15.10 uur

Looptijd naar de workshop

15.10 – 16.00 uur 

Workshopronde 1

16.00 – 16.10 uur 

Looptijd naar 2e workshop

16.10 – 17.00 uur 

Workshopronde 2

17.00 - 17.10 uur

Looptijd naar plenaire afsluiting

17.10 – 17.20 uur 

Slotwoord Doekle Terpstra, aanjager landelijk Zorgpact

17.20 – 18.00 uur

Netwerkborrel

  
Kijk voor meer informatie over de sprekers en de workshops op het aanmeldformulier.

Voor wie?

De middag staat open voor sociale- en  zorgprofessionals werkzaam in de wijk, mantelzorgers, vrijwilligers, teamleiders, coördinatoren en managers van zorg- en welzijnsorganisaties, beleidsmedewerkers gemeenten en overige belangstellenden.

Accreditatie voor deze middag is door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) aangevraagd, evenals bij het SKJ en Het Registerplein.
 

Tijd en locatie

Het symposium van Professioneel samenwerken in de wijk vindt plaats bij Windesheim, Campus 2-6 te Zwolle in gebouw C (hoofdgebouw) op de begane grond en de eerste etage (auditorium) van 12.30 tot 18.00 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor dit symposium via het aanmeldformulier op onze website.

Informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Mensen, Projectleider Professioneel samenwerken in de wijk, via mwm.mensen@windesheim.nl
 
Mede-financier: regieorgaan SIA

Lees meer over het project Professioneel samenwerken in de wijk

 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum