Symposium 'Muziek & Dementie'

  • 14:00 uur
  • 18:00 uur
  • Stadsschouwburg 'De Harmonie', Ruiterskwartier 4, 8911 BP Leeuwarden
  • Zorg Innovatie Forum

In menig gemeente wordt aandacht besteed om dementie-vriendelijk te worden c.q. te zijn. Ook in de (ouderen) zorg is volop aandacht voor dementie.
Tijd om in te zoomen op een speciaal deelgebied ervan: muziek & dementie. Maar ook de laatste stand te horen over het Deltaplan dementie.
 

Dementie heeft de volle aandacht in onze maatschappij. Om u op de hoogte te houden wordt u van harte uitgenodigd voor een symposium op vrijdagmiddag 23 juni 2017.
U wordt inhoudelijk en beleidsmatig bijgepraat over het belang van muziek op het welbevinden van mensen met dementie. En daarnaast over het actief inzetten van muziek door zorgmedewerkers en mantelzorgers in hun dagelijkse werk.

Voor meer informatie over het programma en om aan te melden klikt u hier.

 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum