Symposium Meaningful Music in Healthcare

  • 09:30 uur
  • 18:00 uur
  • Prins Claus Conservatorium, Groningen
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

A Programme for Patients and Professionals
Met het symposium Meaningful Music in Health Care sluiten het lectoraat Lifelong Learning in Music en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) twee jaar van gezamenlijk onderzoek naar de impact van interactieve muzikale sessies voor kwetsbare patiënten af. In dit onderzoek werkten musici met patiënten tijdens hun ziekenhuisopname en waar mogelijk ook samen met hun verpleegkundigen. Integratie van live muziek in de zorg kan  mogelijkheden bieden voor toekomstige behandeling van met name oudere chirurgische patiënten. De introductie van muziekprogramma’s kan een nieuw perspectief bieden op welbevinden en pijnbestrijding bij patiënten die in het ziekenhuis liggen voor een operatie. Voor musici betekent deze innovatieve muziekpraktijk een uitbreiding van hun beroepsmogelijkheden.

Aanmelding
Het symposium is gericht op werknemers uit de medische sector, de zorgsector, en uit de muziekpraktijk en de wereld van de muziekeducatie. Ook studenten zijn van harte welkom. Inschrijving kan via het aanmeldingsformulier.
Lees meer.