Symposium Maak de zorg rookvrij

  • 16:00 uur
  • 20:30 uur
  • Congres- en vergadercentrum Domus Medica, Mercatorlaan 1200, Utrecht
  • Zorg Innovatie Forum

Tabaksontmoediging leeft in de zorg. Bestuurders en zorgverleners willen zich hard maken voor anti-rookbeleid binnen de eigen organisatie. Maar waar begin je en welke instrumenten zijn nuttig? Sprekers vertellen over hun aanpak en hun sleutels tot succes. Centraal op het symposium staat de uitwisseling van ervaringen en tips om in de eigen organisatie aandacht te geven aan dit onderwerp en medestanders te vinden voor de uitwerking.

Roken is de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en (vroegtijdig) overlijden. Artsen kunnen een belangrijke rol spelen in de behandeling van tabaksverslaving en in het stimuleren van een rookvrije omgeving. Op ‘Wereld Niet Roken Dag’ geeft de KNMG in samenwerking met de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) een aanzet om samen te werken aan een rookvrije zorg. Het symposium Maak de zorg rookvrij heeft tot doel artsen, studenten, bestuurders en beleidsmedewerkers die zich willen inzetten voor tabaksontmoediging in de zorg te stimuleren en een startpunt te geven.

Kom ook en draag bij aan een rookvrije zorg!

Voor programma en aanmelden klik hier.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum