Symposium 'Kijk niet weg!' Aanpak Ouderenmishandeling

  • 09:00 uur
  • 17:00 uur
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Workshops:

1. Samenwerken met het Openbaar Ministerie en de politie over ouderenmishandeling
at zijn de mogelijkheden en waar liggen de grenzen van het politie en justitie. Hoe kunnen we in de praktijk met elkaar samenwerken. Welke dilemma’s in privacy en bemoeizorg komen we tegen wanneer we kwetsbare, bedreigde ouderen willen beschermen. Door: Liesbeth de Ruiter (Officier van Justitie), Gerbrina de Jonge en Mirjam Boersma (Operationeel experts Politie) en Lieve Reymen (medewerker Veilig Thuis Friesland)

2. Seksueel misbruik bij ouderen
Laten we niet onze ogen sluiten voor seksueel misbruik bij ouderen. Het is van belang dat er meer aandacht komt bij zorgverleners en ouderen voor dit moeilijke onderwerp. Durven we dit onderwerp bespreekbaar te maken, hoe gaan we om met seksueel misbruik? Hebben we genoeg kennis en zeggen we iets in ons beleid over dit onderwerp? Bij wie kunnen we terecht voor advies en hulp wanneer we geconfronteerd worden met seksueel misbruik bij ouderen. Door: Gerda de Groot (coördinator Centrum Seksueel Geweld) en Tjitske de Jong (medewerker Veilig Thuis Friesland)

3. Ouderenmishandeling en intergenerationele overdracht
Wanneer gaat zorg over in mishandeling. Wanneer is het noodzakelijk om in te grijpen. Wat is hierin de rol van de ouderenpsychiatrie? En kunnen we inzichtelijk maken in hoeverre gedrag voor komt in eerdere generaties en kunnen we daarnaast dit gedrag voorkomen in volgende generaties. Door: Leon Joostens (sociaal psychiatrisch verpleegkundige Ouderenpsychiatrie Friesland) en Paula Breedland (gedragswetenschapper Veilig Thuis Friesland)

4. Moreel beraad Je staat voor een (moreel)dilemma, hoe kun je het probleem verhelderen, begrijpen en onderzoeken?
Aan de hand van een gespreksmethode leer je elkaars standpunten kennen. Het doel van een moreel beraad is te komen tot een gelijkwaardige en open uitwisseling van ideeën zonder dat iemand ‘gelijk’ heeft. Door: Rene P.M. van Doremalen, geestelijk verzorger MCL en docent Ethiek voor de co-assistenten van de ziekenhuizen Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen, Jenny de Leeuw (vertrouwensarts Veilig Thuis Friesland) en Maryse Vleeshouwer (medewerker Veilig Thuis Friesland)

5. Overbelaste mantelzorg, hoe te handelen In de inleiding wordt gesproken over overbelaste mantelzorg.
In deze workshop wordt verder ingegaan op de problematiek van overbelaste mantelzorg. Op een interactieve manier gaan wij casuïstiek en dilemma’s bespreken. Ook bespreken we wat je in kan zetten in situaties van overbelaste mantelzorg en hebben we het over de rol van Veilig Thuis. Door: Marianne van der Krans–Vlug (Projectleider Ouderenmishandeling en Voorzitter Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling) en Sally Burger (medewerker Veilig Thuis Friesland)

6. Verbeterde meldcode, huiselijk geweld en ouderenmishandeling
De meldcode, huiselijk geweld en ouderenmishandeling is per 2019 verbeterd. Vanaf 1 januari werken professionals met de verbeterde meldcode en het afwegingskader waarin beschreven wordt wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Wat betekent dit voor u als professional en wat is de rol van Veilig Thuis? In deze workshop worden de ervaringen van de leertafel met de beroepsgroep Verpleegkundigen en verzorgenden meegenomen en gaan we aan de slag met casuïstiek. Door: Simone van Sichem en Etty de Vries (medewerkers Veilig Thuis Friesland)

7. Gespreksvoering over ouderenmishandeling
Tijdens deze workshop wordt gewerkt met de methode UPstage-intervisie en ligt de nadruk op gespreksvoering. Ton en Romy spelen 2 scènes voor u, waarin een professional het gesprek aangaat over de waargenomen signalen van ouderenmishandeling en daarin een aantal moeilijkheden tegenkomt. Vervolgens kunt u de professional regisseren in de aanpak van het gesprek. Hierbij kunt u gebruik maken van de door Ton en Romy aangeboden communicatiestrategieën en uw eigen ervaring. Op deze manier leert u heel praktisch niet alleen van Ton en Romy, maar ook van elkaar. Door: Ton Kemp (gesprekstrainer, coach en trainingsacteur), Romy van Mook (orthopedagoge, speltherapeut en trainingsactrice) en Monique Timmermans (medewerker Veilig Thuis Friesland)

8. Lokale Allianties tegen financieel misbruik van ouderen
Uit recent (juni 2018) onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS blijkt dat 1 op de 20 thuiswonende ouderen misbruikt wordt. Financieel misbruik van kwetsbare inwoners naast ouderen neemt steeds meer toe. Hoe herken je dat? Wat kan je eraan doen? In een praktische workshop gaan we de feiten langs, presenteren we de landelijk succesvolle aanpak Lokale Allianties en gaan we via het ThuisPluisKwartet de signalen en oplossingen behandelen. Door: Marco Florijn, Oscar Balkenende (aanjaagteam lokale allianties) en Jeanette Nijland (directeur Veilig Thuis Friesland)

Extra informatie? Neem gerust contact met ons op! symposium@veiligthuisfriesland.nl of bel 058 - 233 37 77 | www.veiligthuisfriesland.nl