Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing

  • 13:30 uur
  • 17:00 uur
  • Hanzehogeschool Groningen, Zernikeplein 7, Groningen Conferentiezaal 'De Appel' (in gebouw L op plattegrond)
  • Zorg Innovatie Forum

Samen werken aan innovaties in zorg en welzijn

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) stimuleert publiek-private samenwerking in Noord-Nederland in de vorm van innovatiewerkplaatsen: proeftuinen waarin onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk oplossingen vinden voor problemen die men in de zorg dagelijks tegenkomt, op het gebied van gezond opgroeien en gezond ouder worden.

Er werken al vijfentwintig innovatiewerkplaatsen enthousiast aan de ontwikkeling van innovatieve zorgproducten en -diensten en de verwachting is dat er op korte termijn nog meer initiatieven van start gaan.
Het CoE HA ondersteunt de bestaande innovatiewerkplaatsen bij het behalen van de beoogde resultaten en faciliteert de opzet van nieuwe innovatiewerkplaatsen, door het uitvoeren van een business case en de inzet van een projectleider. 
 

Resultaten en good practices

Het Centre of Expertise Healthy Ageing en de innovatiewerktplaatsen ontwikkelen zich voorspoedig en resultaten worden steeds zichtbaarder: de eerste onderzoeken zijn afgerond en innovatieve producten/diensten ontwikkeld en geïmplementeerd. Er wordt hard gewerkt aan de vertaling naar het onderwijs en steeds meer studenten participeren in de innovatiewerkplaatsen.

Wat dit allemaal oplevert aan good practices, delen wij graag met u tijdens het symposium!

Voor het symposium hebben we een gevarieerd programma opgesteld met inspirerende sprekers zoals keynotespeaker prof. dr. Paul Schnabel (o.a. voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau). Onderwerp van zijn lezing is Verzorgingsstaat of participatiesamenleving?

Vanzelfsprekend komen ook enkele innovatiewerkplaatsen (IWP's) aan het woord over het verloop van de samenwerking en de ontwikkeling van het innovatieve zorgproduct of -dienst in hun IWP. Daarbij komen verschillende thema's en soorten innovaties aan bod.
De innovatiewerkplaats Zorgarbeidsinnovatie presenteert het boek Kracht kantelen; over transities en veranderkracht in Zorg & Welzijn.

Programma-overzicht
 

IWP-markt

Voor, tijdens en na het plenaire programma bieden wij u de gelegenheid om andere deelnemers te ontmoeten en een informatiemarkt te bezoeken waar o.a. alle innovatiewerkplaatsen zich presenteren. 

Onderzoekers, docenten, studenten en vertegenwoordigers van bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen kunnen kennis en ervaring uitwisselen en zich eventueel oriënteren op deelname aan een innovatiewerkplaats.

Meer informatie en aanmelden

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van het Centre of Expertise Healthy Ageing en de innovatiewerkplaatsen? Hebt u ideeën voor een nieuw op te zetten innovatiewerkplaats? Zoekt u partners om deze ideeën te realiseren? Bent u betrokken bij healthy ageing in het onderwijs? Geef u dan op voor het symposium!

U kunt zich tot 30 oktober aanmelden voor het symposium door het aanmeldformulier in te vullen.

U ontvangt begin november een bevestiging van uw aanmelding met nadere informatie over de locatie en het parkeren.

Vragen over het symposium kunt u sturen naar healthyageing@org.hanze.nl

Informatie over het CoE Healthy Ageing en de innovatiewerkplaatsen: www.healthyageing.net

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum