Platform GEEF-symposium 2016: 'Slim Voor Elkaar'

 • NHL Hogeschool
 • HANNN
 • Zorg Innovatie Forum

Na een succesvol tweede symposium in het najaar van 2015, organiseert Platform GEEF in het voorjaar van 2016 alweer haar derde symposium. Dit jaar staat het thema ‘Slim Voor Elkaar’ centraal, waarmee GEEF de verbinding realiseert tussen de te ontwikkelingen op het gebied van (de inzet van) sociale technologie en de gebruikers, zowel de ouderen zelf als hun verzorgenden. Dit jaar is het middagsymposium aan een ochtendprogramma gekoppeld dat verzorgd wordt door de lectoraten Zorg & Welzijn van de NHL Hogeschool. 

Lectoraten van de NHL brengen onderwijs en het beroepenveld samen door middel van praktijkgericht onderzoek. Een mooie manier van kenniscirculatie: praktijk ‘meets’ theorie en andersom! Daarnaast werken Lectoraten samen binnen onderzoeksgroepen. Hierin gaan getalenteerde onderzoekers, studenten en docenten actuele vraagstukken te lijf. Ze werken hierbij samen met mensen uit het bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties. Op die manier worden nieuwe oplossingen gevonden voor uitdagende vraagstukken en ontwikkelen de studenten zich tot innovatieve professionals. In het ochtendprogramma presenteren de lectoren de projecten en onderzoeken waar zij aan werken en delen de laatste inzichten die zij ontwikkeld hebben met u.

Het ochtendprogramma ziet er als volgt uit:

 • Lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie, door lector dr. Nynke Boonstra
 • Lectoraat Zorg voor Jeugd, door lector dr. Janneke Metselaar
 • Lectoraat iHuman, Welzijn Zorg Digitaal, door lector dr. Ate Dijkstra
 • Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, door lector dr. Evelyn Finnema

Lunch (graag bij aanmelding aangeven of u hier gebruik van wilt maken)

Het middagprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Prof. dr. Elly Konijn, over de ontwikkeling van sociale robots voor ouderen
 • Prof. Dr. Joris Slaets, over vitality & ageing
 • Dr. Britt van Lettow, over de eHealth Monitor van Nictiz
 • Uitreiking van de prijsvraag 'Slim Voor Elkaar', zie www.slimvoorelkaar.nl 

Het middagprogramma wordt geleidt door dagvoorzitter Rein Swart (voorzitter Platform GEEF en directeur-bestuurder Accolade). Hij wordt hierbij bijgestaan door twee ervaringsdeskundigen met een uitgesproken kijk op de zaken die gedurende het symposium aan bod komen.

Het is mogelijk om u voor de gehele dag in te schrijven, of alleen voor het ochtend- of middagprogramma. Let dus op dat u bij het aanmelden het juiste onderdeel aankruist.

Praktische informatie:
Datum: 2 juni 2016
Ochtendprogramma: 09.00 - 12.00 uur
Lunch: 12.00 - 13.00 uur
Middagprogramma: 13.00 - 17.30 uur
Locatie: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10 te Leeuwarden

Aanmelden kan via deze link. 
Meld u zo snel mogelijk aan, want vol = vol!