Regiotafel Fryslân

  • Wijkgebouw Cambuursterhoek (Boerhaavestraat 44, Leeuwarden)
  • AndersOud 2030

Het thema van deze bijeenkomst van Anders Oud 2030 is: “Zorgtechnologie en langer thuis blijven wonen”

Langer (zelfstandig)thuis wonen met zorgtechnologie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij, als burgers in een vergrijzende samenleving, in de toekomst langer thuis kunnen blijven wonen en eigen regie kunnen behouden?
Het helpt dan om goed voorbereid te zijn op de technologische veranderingen in de zorg en te weten in hoeverre eHealth het langer thuis wonen kan ondersteunen en bevorderen.

Van belang hierbij is natuurlijk de stem van de oudere zelf en hun ervaringen. Welke knelpunten signaleren zij en welke oplossingen zien ze? Welke suggesties hebben de ouderen om langer thuis blijven wonen en wat willen ze wel of niet?
In deze bijeenkomst komt er meer uitleg over zorgtechnologie en eHealth en gaan we in gesprek met de betrokken partijen zelf.

Het onderwerp van deze regiotafel is 1 van de thema’s van de Ouderendelegatie Friesland-Groningen van de Raad van Ouderen.
Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) is nauw betrokken bij de invulling van de regiotafels Anders Oud 2030 in Friesland en zal tijdens deze bijeenkomst ook dieper ingaan op het thema om ervaringen en ideeën vanuit de deelnemers mee te nemen bij verdere ontwikkeling van hun agenda.

Geïnteresseerd om de regiotafel bij te wonen of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar allette.snijder@hannn.eu
 

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030