Regiotafel Fryslân

  • 12:30 uur
  • Doarpswurk (Buorren 28 te Raerd)
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030


Het thema van deze regiotafel is: 'Wonen en Veiligheid'.

Om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, hebben ouderen een veilige, prettige woning nodig. Maar wat maakt wonen voor iemand nu eigenlijk veilig en prettig?

Als het gaat om wonen is het van belang dat ouderen zelf nadenken over de vraag wat ze nodig hebben en wat haalbaar is. Zijn er aanpassingen in huis nodig om veilig te kunnen wonen? Denk hierbij aan een traplift of een alarmsysteem. Of misschien wel huistechnologie zoals bijvoorbeeld op afstand bedienbare apparaten die ingezet kunnen worden voor comfort, veiligheid en zorg. Fysieke veiligheid is daarbij ook een belangrijk punt: het voorkomen van gevaarlijke situaties in en rond de woning zoals brand, inbraak en valgevaar.
  
Wat willen de ouderen zelf en welke suggesties hebben zij? Wat is mogelijk en wat misschien niet?

Daar gaan we deze bijeenkomst over in gesprek met ouderen. Maar aan tafel zitten o.a. ook de Brandweer Fryslân en Wonen Noordwest Friesland om vragen te beantwoorden en situaties te verduidelijken.  

Dit onderwerp is 1 van de thema’s van de Ouderendelegatie Friesland-Groningen en de Raad van Ouderen. Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) is nauw betrokken bij de invulling van de regiotafels Anders Oud 2030 in Friesland en zal tijdens deze bijeenkomst ook dieper ingaan op het thema om ervaringen en ideeën vanuit de deelnemers mee te nemen bij verdere ontwikkeling van hun agenda.