Regiotafel Drenthe

  • 10:00 uur
  • 13:00 uur
  • Karspelhof, Hofstraat 19, Beilen
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Het thema van deze bijeenkomst is 'Gezond ouder worden in de publieke ruimte'.

Het thema gaat over je voorbereiden op ouder worden in de publieke ruimte. Wat betekent gezondheid voor u in de omgeving waar u woont en leeft (publieke ruimte). Wat helpt; wat zijn belemmeringen en wat heeft u concreet nodig om prettig in uw omgeving te kunnen leven?
Er zijn 2 inleiders:
Thomas Steensma (Adema Architecten). Hij heeft het model Positieve Gezondheid vertaald naar waarden die voor gezondheid in de publieke omgeving van Delfzijl gelden, en 
Dennis van Heteren (gemeente Emmen). Hij houdt zich bezig met de invulling van de Omgevingswet waarvan gezondheid een steeds belangrijker facet is. Hij zal toelichten hoe ze vanuit de Emmense werktafel gezondheid hiermee samen met professionals een eerste start hebben gemaakt.