Regiotafel Anders Oud 2030 - Friesland

  • 14:30 uur
  • 17:00 uur
  • n.t.b.
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Frysk, Bildts, Stellingwerfs, Stadsfrys of Nederlands, Fryslân is een unieke meertalige regio. Sociale teams, thuiszorgmedewerkers, huisartsen en andere zorgverleners hebben dagelijks contact met mensen met verschillende moedertalen. Het gebruiken van die moedertaal is best belangrijk.

De Afûk richt zich op o.a. taalpromotie, taaloverdracht en cultuuroverdracht in de Friese samenleving waarbij ze een aantal vragen tegenkomen:
Wat zijn nu precies de voordelen van meertaligheid en het gebruik van de moedertaal in zorg en welzijn? Is het nodig om het gebruik van de moedertaal te stimuleren? Wat hebben zorgvragers en zorgverleners daarvoor nodig en welke middelen zouden dan ingezet moeten worden?

Wij nodigen u uit om tijdens deze regiotafel mee te denken over deze vragen. Met uw input wordt er verder gegaan met het ontwikkelen van nieuw informatiemateriaal voor professionals en gebruikers in de zorg.

Locatie: Trefpunt @Holdert, Drachten (Van Knobelsdorffplein 121)
De bijeenkomst start om 14.45 uur (inloop vanaf 14.30 uur) en zal rond 17.00 uur sluiten.

Sprekers als Douwkje Douma (De Afûk) en Anna Pot (Rijksuniversiteit Groningen) geven presentaties waarbij er uitgebreid ruimte is voor vragen en discussie. De nadruk wordt gelegd op uw mening en uw gedachten over bovengenoemde vragen.

Bent u er ook bij? Stuur dan een mail naar allette.snijder@hannn.eu