Publieksbijeenkomst Spreken over het levenseinde

  • 10:00 uur
  • 12:30 uur
  • Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4, Groningen.
  • AndersOud 2030

Via de televisie en sociale media komt steeds meer informatie over het levenseinde op ons af. Er lijkt een toenemende behoefte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook in onze eigen provincie signaleren wij een toenemend aantal vragen hierover. 

Daarom heeft Netwerk Palliatieve Zorg Groningen een programma ontwikkeld voor een publieksbijeenkomst `Spreken over het levenseinde`. Deze bijeenkomst wordt samen met Zorgbelang Groningen aangeboden. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Hoe kijkt de maatschappij aan tegen mensen die niet meer beter worden? En hoe kijkt u daar zelf tegen aan? Gaat u door tot het bitter eind of is opgeven een optie? Hoe zou u willen dat met u wordt omgegaan?
  • Weet uw familie wat u in een dergelijke situatie wel of niet wil? Heeft u uw wensen ooit besproken en op papier vast gelegd? Is er wat te kiezen?
  • Weet u wat palliatieve zorg is en wat zorgverleners voor u kunnen betekenen?
  • Wat betekenen termen als niet-reanimeren, palliatieve sedatie en euthanasie?

Graag willen wij het programma in een pilotbijeenkomst aan u voorstellen. Met elkaar kunnen we het programma aanpassen, zodanig dat u het geschikt vindt het aan uw achterban aan te bieden. 
De ochtend is daarom bedoeld voor bestuurders/voorzitters en leden van verenigingen/ouderenbonden, cliëntenorganisaties en andere belangenbehartigers.

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030