Publieke lezing: De Inclusieve Regio

  • 16:00 uur
  • 18:00 uur
  • Statenzaal, Provincie Groningen, Martinikerkhof 12 - ontvangst en inloop vanaf 15.30 uur
  • Zorg Innovatie Forum

Met bijdragen van Mariëtte Hamer, Voorzitter Sociaal Economische Raad, René Paas, Commissaris van de Koning Provincie Groningen en Prof. dr. Jouke van Dijk, Rijksuniversiteit Groningen

Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht via deze link.

De Noordelijke samenleving wordt bedreigd door een aantal tweedelingen. Sommige mensen plukken de vruchten van vaak onomkeerbare ontwikkelingen, terwijl anderen daar geen mogelijkheden toe hebben en achterop raken. Positieve zaken als economische groei en innovatie hebben voor sommigen negatieve keerzijden in de vorm van werkloosheid en armoede. Ook heeft de aantrekkingskracht van de stad ongewenste gevolgen voor de krimpgebieden en profiteren jongere mensen van andere veranderingen dan ouderen. Het beperken van de hieruit voortvloeiende economische en sociale ongelijkheid is een hele opgave voor overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies en de ministeries van EZ, Onderwijs en Werk & Inkomen. SER Noord-Nederland heeft kortgeleden het advies ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland’ gepubliceerd, waarin deze problematiek wordt beschreven.

In deze publieke lezing, die door RUG en SER Noord-Nederland gezamenlijk wordt georganiseerd, staat de Inclusieve Regio centraal. 

Deze themabijeenkomst is de vierde en laatste publieke lezing die wordt georganiseerd in de aanloop naar het congres van de European Regional Science Association dat van 29 augustus tot 1 september 2017 in Groningen wordt georganiseerd.

De Provincie Groningen wil deelnemers graag op de juiste manier ontvangen en doorverwijzen, maar ze wil ook graag weten wie er op bezoek komen. Het is daarom noodzakelijk dat u zich registreert. Dit geldt ook voor bezoekers die niet hoeven te parkeren. Wanneer u zich aanmeldt voor een parkeerplaats betekent overigens niet dat u een gegarandeerde plaats heeft onder het provinciehuis aangezien de capaciteit in de parkeergarage gering is. Als de parkeergarage vol is, worden aangemelde bezoekers doorverwezen naar de parkeergarage Damsterdiep, de bezoeker dient dus altijd rekening te houden met extra reistijd. Bij de receptie kan dan een betaalkaart(nasteekkaart) worden afgehaald.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum