Project Pitch Event

  • 16:00 uur
  • 18:00 uur
  • EnTranCe, Zernikelaan 17, 9747 AA Groningen, ruimte E1.21
  • Life Cooperative

Beste genodigde,

Graag nodigen wij u hierbij uit voor het Project Pitch Event op 14 oktober 2019, waar diverse innovatiefaciliteiten (o.a. proeftuinen) zullen pitchen om de ontwikkeling van op het gebied van Health/Life Sciences en Medtech te bevorderen.

Ondernemers en starters spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van innovaties. In en rondom Groningen zijn er een aantal proeftuinen en projecten die innovaties faciliteren. Om ondernemers in deze sector te helpen hun innovaties te versnellen, wordt op maandag 14 oktober 2019 een netwerkbijeenkomst georganiseerd in Groningen. Het event wordt georganiseerd door LIFE Cooperative & HANNN.

 

Programma

o             16.00 uur -  Inloop
o             16.15 uur -  Woord van Welkom / introductie
o             16.25 uur -  Pitches Proeftuinen & Projecten
o             17.00 uur – Start ronde tafel gesprekken / in gesprek
o             17.30 uur – Start borrel
o             18:15 uur – Verwacht einde

 


 

Aanmelden Project Pitch Event

 

Informatie over de Project Pitches

Proeftuin Move2Innovate
De markt, voor producten die (verantwoord en gezond) bewegen mogelijk maken en/ of bevorderen, is omvangrijk en groeit sterk. Het gaat om bijvoorbeeld orthopedische instrumenten (zolen), 3D-geprinte ledematen, Virtual Reality games ter bevordering van revalidatie en (sport)voeding. Denk aan protheses en ondersteunende materialen (schoeisel, etc.). Wat deze producten kenmerkt, is doorgaans een lange time-to-market, onder andere door vereiste validatietrajecten. Verder zien we dat claims over gezondheidswinst dikwijls ontbreken en/of onvoldoende (medisch wetenschappelijk) onderbouwd zijn. Move2Innovate wordt een proeftuin waarin bedrijven hun nieuwe producten op het snijvlak van gezondheid en bewegen sneller kunnen testen en valideren zodat het innovatie traject sneller kan worden doorlopen en de lancering van het nieuwe product (met medisch gevalideerde data) wordt versnelt of versterkt.

Proeftuin Newborn

In de proeftuin Newborn werkt een coöperatie van 21 Noordelijke MKB bedrijven samen met het UMCG, het project Lifelines en Philips. De proeftuin Newborn creëert een testomgeving voor apparaten en producten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van moeders en hun kinderen. Lees meer...

Pharma Portal

Heeft u een idee voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel, verbetering van of toepassing van bestaande geneesmiddelen of een idee voor een diagnostische test? De Pharma Portal is een faciliteit die u helpt een idee tot een goed plan te maken dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van de industrie. Een door de Pharma Portal Board goedgekeurd plan is rijp voor financiering door een vroege fase investeringsfonds.

AccelMed Portal

Op het gebied van Medische Technologie, heeft Noord-Nederland meer in huis dan bekend is en meer potentie dan wordt benut. Om de kansen die er liggen optimaal te benutten wordt er op initiatief van een aantal belangrijke ondernemers in de sector (vanuit de Life Coöperatie) een faciliteit opgezet, de Accel Med Portal. Binnen deze infrastructuur worden de verschillende belangrijke expertises aangeboden aan start-ups uit instellingen en bedrijven, waarmee op professionele wijze de onderzoek en ontwikkeling professioneel wordt ondersteund bij het schrijven van een plan dat voldoet aan industriële standaarden en breed draagvlak kent, richting het aantrekken van significante investeringen. Deze nieuwe ‘pijplijn van expertise’ heeft als doel om de MedTech sector in Noord-Nederland significant te versterken en de zichtbaarheid van aanwezige expertise en nieuwe ideeën te vergroten.

Sportinnovatorcentrum Groningen
Sportinnovatorcentrum Groningen is een broedplaats voor innovaties. Kern van onze activiteiten is dat we innovatieve wetenschappelijke kennis over beweegprestaties (meer en beter bewegen) toevoegen aan bestaande producten of diensten of, op basis van deze kennis, nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Sportinnovatorcentrum Groningen maakt deel uit van het Sportinnovator-netwerk. In dit landelijk netwerk van 15 Sportinnovator-centra werken overheid, wetenschappers, sportprofessionals en ondernemers samen aan baanbrekende innovaties die prestaties in de top- en breedtesport bevorderen en daarnaast mensen aanzetten tot een actievere levensstijl. Het programma Sportinnovator staat onder leiding van het Topteam Sport en wordt ondersteund door ZonMw en het Ministerie van VWS.

dHealth Lab

dHealth Lab speelt in op de behoefte om meer digital health producten op de markt te krijgen en het potentieel van deze markt verder te optimaliseren. dHealth Lab wil appontwikkelaars helpen de producten zo te ontwikkelen dat deze aantoonbaar functioneren in een reguliere digitale zorgomgeving en daarmee voldoen aan de eisen van de markt. 


 

Aandachtsgebieden

Life Cooperative