Platformbijeenkomst Drenthe-NW-Overijssel: SAMEN IS EEN WERKWOORD

  • 10:00 uur
  • 12:30 uur
  • Ontmoetingsgebouw op Jade, Hofstraat 19, 9411 LB Beilen
  • AndersOud 2030

Een netwerk – vrienden, familie, buren - is zeker ook voor ouderen belangrijk, maar hoe ontwikkel en onderhoud je dat?

Het thema wordt voor ons ingeleid door twee medewerkers van Welzijnswerk Midden-Drenthe:

  • Ingrid van Hout; zij licht toe hoe zij als cliëntadviseur met mensen en hun netwerk omgaat;
  • Janet Moinat gaat in op de keuzes die je kunt maken om (meer) grip op je leven te krijgen. Hoe pak je dat aan?

Verder zal Anjo de eerste ervaringen toelichten vanuit een onderzoek dat ouderen op Hogeschool Windesheim (Zwolle) doen onder ouderen die van buiten de provincie in Overijssel zijn gaan wonen. Hoe zit het met hun netwerk?

Natuurlijk is er ook tijd voor uw ervaringen met het opbouwen en onderhouden van een netwerk en voor actuele ontwikkelingen.

U bent hartelijk welkom! Wilt u deze uitnodiging verspreiden? Graag! Folders en uitnodigingen kunt u uitdelen.

Opgeven bij Anjo Geluk: willemanjo@zonnet.nl

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030