NetWerken met thuiswonende ouderen

  • 13:30 uur
  • 17:00 uur
  • KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs), Prinsessegracht 23, Den Haag
  • AndersOud 2030

Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk naar tevredenheid thuis blijven wonen?

Inspiratiemiddag over de kansen en uitdagingen in de samenwerking tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en thuiswonende ouderen.

Inloop vanaf 12.45, lunch 13.00 uur, programma vanaf 13.30 uur - borrel na afloop - toegang gratis

Wetenschap ontmoet beleid en praktijk is een bijeenkomst waarop onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals uit de langdurige zorg en het ouderenwelzijn, en vertegenwoordigers van ouderen en mantelzorgers, met elkaar in discussie gaan over hoe de samenwerking tussen formele en informele ondersteuners in de ouderenzorg kan – en moet – versterken.

Sprekers: 

  • Prof.dr. Marjolein Broese van Groenou (ouderenonderzoek LASA) over ‘Zorgnetwerken en kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen’ 
  • Drs. Reinier Koppelaar (VWS) over ‘Programma Langer thuis’ 
  • Dr. Mariska Kromhout (SCP) over ‘Evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg’   
  • Duopresentatie prof.dr. Henk Nies (Vilans) en prof.dr. Bianca Beersma (Vrije Universiteit) over ‘WeCare deals als innovatie van de Langdurige Zorg’

De ontmoetingen vinden plaats door in subgroepen de voorwaarden voor goed functionerende zorgnetwerken met elkaar te bespreken, aan de hand van drie koerswijzigingen in de praktijk:

-    Ouderen en mantelzorgers: van Cliënt naar Consument

-    Professionals in zorg en welzijn: van Zorgen Voor, naar Zorgen Dat, naar Zorgen Met

-    Organisaties in zorg en welzijn: van Concurrentie naar Creatieve Alliantie

Aanmelden – voor 21 september 2018 – via WoBP@vumc.nl

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030