Netwerkbijeenkomst: Vitaal oud voor kwetsbaar oud

 • 10:00 uur
 • 12:30 uur
 • Karspelhuis, Karspelstraat 3, 9411 ND Beilen
 • Zorg Innovatie Forum

In het nieuwe jaar zet het Netwerk Drenthe/Noordwest-Overijssel van Denktank 60+ Noord de lijn van  ‘Dicht bij huis’, het symposium van 27 november jl., voort: Vitaal oud voor kwetsbaar oud.
We gaan daarmee aan het werk. Om te beginnen op de komende bijeenkomst van het Netwerk.

Daarom nodigen we u hierbij uit voor de volgende Netwerkbijeenkomst op vrijdagmorgen 29 januari a.s. in het Karspelhuis in Beilen. Aanmelden wordt op prijs gesteld i.v.m. de koffie en thee en kan via info@zorginnovatieforum.nl

Het programma is als volgt: 

 1. welkom
 2. Verslag van de bijeenkomst van 29/09
 3. Nieuwe initiatieven en projecten presenteren zich:
  Mieke Sol en Albert Raven vertellen over
  1. het project Dorpszorg Midden-Drenthe: het Umkiek-Atelier en nog veel meer
   en   
  2. over de Buurttafelbijeenkomsten aan de Beilervaart
   en
  3. de uitrol van de ‘ouderenvriendelijk gemeente’, het onderwerp waarover het Netwerk een advies heeft uitgebracht

Ook zijn we benieuwd naar uw inbreng: tips voor programma-onderdelen zijn welkom! Laat ze ons zo spoedig mogelijk weten.

Wilt u dit verspreiden in uw eigen netwerk? Gasten zijn hartelijk welkom! We worden bijgepraat en informeren elkaar over initiatieven en plannen in Drenthe en Noordwest-Overijssel. Zijn er projecten/plannen/initiatieven waarop u de aandacht wilt vestigen, geef ze door, dan nemen wij contact op en kunnen deze wellicht ook gepresenteerd worden.

Ter inspiratie alvast informatie.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum